Metsään.fi-palvelun käyttäjät hoitavat metsiään aktiivisesti   | Metsäkeskus

Metsään.fi-palvelun käyttäjät hoitavat metsiään aktiivisesti  

Harvennettu mäntymetsä. Nainen istuu puunrungolla.
Suuri osa Metsään.fi-palvelun käyttäjistä osallistuu myös itse metsänsä hoitotöihin.
Kysyimme viime vuonna Metsään.fi-palvelun käyttäjiltä, kuka heidän metsiään hoitaa. Yleisimmät vastaukset olivat ”Hoidan pääosin itse” ja ”Hoidamme perheen kanssa yhdessä”. 

Yli puolet kyselyymme vastanneista kertoi hoitavansa metsänsä pääosin itse. Lähes kolmannes kertoi tekevänsä metsätöitä yhdessä perheen kanssa. Näistä pääosin omin voimin metsäänsä hoitavistakin useat kertoivat käyttävänsä ammattilaisia apuna raskaimmissa töissä. Eräs vastaaja tiivisti asian hyvin: ”Itse kaikki työt, jotka voi tehdä sellaisilla välineillä, jotka jaksan itse kantaa.”  

Luontoa halutaan hoitaa 

Kyselyn vapaista kommenteista kävi esille myös luonnon merkitys monille. Yhdellä vastaajista oli päätavoitteena suojelun avulla saada aikaan luonnonhoitometsä. Toinen vastaaja kertoi tehneensä monimuotoisuutta lisäävää metsänhoitoa jo 25 vuotta ja edistäneensä etenkin monien lintujen pesintää.  

– Kuten ihmiset yleensäkin, niin myös metsänomistajat ovat erilaisia ja arvostavat eri asioita. Viime vuosina luontoarvot ja erilaiset tavoitteet ovat tulleet entistä enemmän esille metsänomistajia kohdatessani. Isolle osalle omistajista metsässä on monia arvoja, ja näistä jokin nousee tärkeimmäksi aina elämäntilanteen mukaan. Metsänomistajan kannattaa miettiä, mitä hän haluaa metsältään pitkällä aikavälillä. Kun tietää omat tavoitteensa, on helpompi suunnitella ja päättää metsänsä hoidosta, sanoo metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen

Kyselyyn vastasi kaikkiaan reilut 5000 Metsään.fi-palveluun kirjautunutta metsänomistajaa. Vastausten perusteella voisi päätellä, että Metsään.fi-palvelua käyttävistä enemmistö on omatoimisia ja aktiivisia metsänomistajia.  

Halua olisi, mutta ei kuntoa, tietoa tai aikaa 

Metsänomistajien ikääntyminen kävi kyselyn vastauksissa ilmi, sillä muutamat mainitsivat, että ei enää jaksaisi itse hoitaa metsää ja että tarve ammattilaisen käyttöön tulevaisuudessa kasvaa. Moni mainitsi myös, että metsä on ollut aika lailla hoitamatta, kun ei ole tietoa, aikaa tai energiaa.  

Metsään.fi-palvelusta löydät neuvoa ja tekijöitä 

Metsään.fi-palveluun on rekisteröitynyt iso joukko metsäalan palveluntarjoajia, joten tarvitessasi neuvoa tai työlle tekijää kannattaa hyödyntää palvelussa olevaa palveluhakemistoa. Voit etsiä ammattilaisia metsäsi sijaintikunnan, oman asuinkuntasi ja yrityksen toimialan mukaan.

Palvelussa voit myös ilmoittaa metsäsi hoitotyökohteesta haluamillesi palveluntarjoajille ja valita sopivimman tekijän. Jos puukauppa on ajankohtainen, niin voit jättää tarjouspyynnön Kuutioon Metsään.fi-palvelusta. 

Huhtikuussa kysymme luonnonhoidosta – pysy kuulolla 

Julkaisemme huhtikuussa uuden kampanjan, jossa teemana on talousmetsien luonnonhoito. Kampanjaan liittyy myös kysely kaikille Metsään.fi-palveluun kirjautuville metsänomistajille. Kaikki kyselyyn vastanneet osallistuvat arvontaan. Ilmoitamme kampanjasta uutiskirjeissämme ja verkkosivuillamme. 

Lue lisää 

26.11.2019 Metsään.fi-kampanjan raivaussaha arvottu 

 

.