Metsään-starttipäivä auttaa metsänomistajaa alkumetreillä

Metsään-starttipäivä on hyvä johdanto metsänomistamiseen ja metsäomaisuuden hoitoon liittyviin asioihin. Kuva: Mari Oja
Metsäkeskuksen Metsään-starttipäiviin osallistuu vuosittain noin 500 tuoretta metsänomistajaa eri paikkakunnilla. Seuraavat starttipäivät järjestetään ensi vuoden tammi-helmikuussa.

Metsään-starttipäivässä käydään läpi metsänomistamisen perusteita, metsäisiä termejä, tutustutaan metsänomistajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, pohditaan metsänomistamisen tavoitteita sekä tutustutaan metsän kiertokulkuun, metsänhoitoon, puukauppaan sekä metsäverotukseen.

Hyvä alku metsänomistukselle

Metsänomistamisen perusasioihin perehdyttänyt Metsään-starttipäivä järjestettiin syyskuussa kaikkiaan kahdeksalla paikkakunnalla. Seinäjoella koulutukseen osallistui kymmenen uutta metsänomistajaa. Lähes kaikki olivat perineet, saaneet lahjaksi tai ostaneet metsää hiljattain ja tunnustivat olevansa noviiseja metsäasioissa.

- Tämä oli hyvä päivä ja hyvä peruspaketti, kaikkiaan hyödyllinen päivä. Aiemmin olen saanut yksittäisiä tietoja metsäasioista mutta täällä hahmottui kokonaisuus. Metsänhoito on pitkäjänteistä, sukupolvien yli ulottuvaa työtä ja että hoitotyöt ovat kannattavia pitkällä aikavälillä, totesi Riika Isola, yksi päivän osallistujista.

Uudet metsänomistajat kaipaavat yleisimmin tietoa etenkin niistä metsänhoitotöistä, jotka ovat omassa metsässä ajankohtaisia. Lisäksi puukauppa ja verotus ovat asioita, jotka mietityttävät.

- Metsäasiat ovat tavallisia, opittavissa olevia asioita. On selvää, että metsäasiat ovat vieraita, jos niiden kanssa ei ole aiemmin ollut tekemisissä. Silti vieraita sanoja tai termejä ei kannata säikähtää. Kysymällä voi oppia lisää ja päästä eteenpäin metsäasioissa, rohkaisee Suomen metsäkeskuksen metsänomistajapalvelujen asiantuntija Kaisa Laitinen.

Syventävää tietoa on tarjolla Metsään-peruskurssilla

Metsään-starttipäivä on hyvä johdanto metsänomistamiseen ja metsäomaisuuden hoitoon liittyviin asioihin. Tarkemmin keskeisimpiin asioihin perehdytään Metsään-peruskurssilla. Koulutus sisältää viisi arki-iltaisin pidettävää luentoa sekä opintoretken. Peruskurssi järjestetään myös verkko-luentoina 30.10 alkaen.

Metsään-starttipäivä järjestetään seuraavan kerran tammi-helmikuun vaihteessa.

Tarkempaa tietoa Metsään-koulutuksista  ja muusta koulutustarjonnasta löytyy tapahtumakalenterista .