Metsäammattilaiset voivat jälleen suorittaa luonnonhoitokortin

uutiskuva-luonnonhoitokortti.jpg
Luonnonhoitokorttikokeissa metsäammattilaiset tunnistavat arvokkaita elinympäristöjä. Kuva: Jouni Rantala
Mistä tunnistaa arvokkaan elinympäristön? Entä kuinka valita sopivat säästöpuut leimikosta? Nämä ovat kysymyksiä, joita metsäammattilaiset ratkovat Metsäkeskuksen luonnonhoitokorttikokeissa. Arvostetun luonnonhoitokortin ovat suorittaneet jo tuhannet alan ammattilaiset. Osaamiskoe uudistuu ensi vuonna.

Suomen metsäkeskus järjestää vuosittain kokeita, joissa metsurit, koneyrittäjät ja –kuljettajat sekä muut metsäalan ammattilaiset voivat näyttää luonnonhoidon osaamistaan. Tänä vuonna luonnonhoitokorttikoetilaisuuksia pidetään yhteensä 23 eri puolilla Suomea kesän ja alkusyksyn aikana.

Luonnonhoitokorttikokeessa osallistujien täytyy tunnistaa luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä, vaativia lajeja ja arvokkaita elinympäristöjä. Osallistujat pohtivat myös, kuinka metsänhoitotöissä voitaisiin huomioida maisema ja säilyttää lähivesistöt puhtaina.

Kokeiden tavoitteena on lisätä metsäammattilaisten tietoa luonnonhoidosta ja sitä kautta vähentää metsätalouden ympäristövaikutuksia.

Luonnonhoito talousmetsissä yhä tärkeämpää

Kokeen läpäisseet metsäalan ammattilaiset saavat todistuksen ja luonnonhoitokortin, joka on merkki siitä, että toimija osaa huomioida työssään luonnonhoidon suositukset, sertifiointikriteerit ja säädökset. Luonnonhoitokorttikokeessa vaadittua perusosaamista täydennetään organisaatioiden omilla toimintaohjeilla ja täydennyskoulutuksilla.

Metsäalan toimijoiden luonnonhoitotietojen ja -taitojen merkitys korostuu entisestään, kun hakkuiden määrä lisääntyy Suomessa tulevina vuosina.

- Luonnonhoitokorttikoulutukselle ja osaamiskokeelle on hyvä kysyntä. Yritykset pitävät tärkeänä, että esimerkiksi metsäkoneenkuljettajilla on näyttöä luonnonhoidon osaamisesta. Luonnonhoitokortin osaamiskoe uudistuu ensi vuonna. Kokeen sisäosuus on silloin mahdollista suorittaa sähköisesti, ja maastokokeen kysymyksiä uudistetaan. Samalla parannetaan kysymysten selkokielisyyttä, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Luonnonhoitokorttikokeisiin voi ilmoittautua Suomen metsäkeskuksen Tapahtumat-sivuilla.