Metsäalan laaja sanastotyö käynnistyi | Metsäkeskus

Metsäalan laaja sanastotyö käynnistyi

uutiskuva-sanastotyo.jpg
Metsäalan sanastotyössä koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto.
Suomen metsäkeskus ja yhteistyökumppanit ovat aloittaneet metsäalan mittavan sanastotyön. Sanastotyössä tuotetaan sähköinen metsäsanasto, joka julkaistaan Suomi.fi-verkkosivujen yhteentoimivuusalustalla vuoden 2020 aikana.

Metsäalan sanastotyössä koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto, josta on hyötyä metsäalan viestinnässä ja myös alan tietojärjestelmien sekä tietopalveluiden kehittämistyössä. Kun asioista puhutaan samoilla termeillä, keskinäinen ymmärrys paranee ja yhteistyö helpottuu.  

Metsäalan käsitteiden kirkastaminen hyödyttää myös metsänomistajaa erilaisissa palvelutilanteissa. 

– Metsäalan termeistä esimerkiksi varhaishoitoa, raivausta, perkausta, taimikon hoitoa, nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta käytetään metsäalalla kirjavasti. Varsinkin aloitteleville metsänomistajille metsätermistö aiheuttaa usein ihmetystä ja hämminkiä, sanoo metsänomistajapalveluiden asiantuntija Kaisa Laitinen Suomen metsäkeskuksesta. 

Sanastotyö painottuu metsänhoitosuositusten termistöön 

Metsäalan sanastotyössä tuotetaan tuhansille metsäalan käsitteille termit ja määritelmät sekä havainnollistetaan kaavioilla eri käsitteiden välisiä suhteita. Työn lopputuloksena syntyy sähköinen metsäsanasto, joka julkaistaan Suomi.fi-verkkosivujen yhteentoimivuusalustalla. Valmis sanasto on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Metsäsanaston esimerkkiversio on jo katsottavissa yhteentoimivuusalustalla.  

Sanastotyölle antaa pohjaa Helsingin yliopistossa koostettu Suomalais-venäläinen metsäsanakirja, jonka käytöstä Metsäkeskus ja Helsingin yliopisto solmivat vuoden alussa yhteistyösopimuksen. Metsäsanakirjassa on noin 5 000 keskeistä metsäalan käsitettä 31 aihealueelta. Metsäsanakirjan termistön määrittämisessä avustivat 21 suomalaista ja 21 venäläistä metsäalan ammattilaista. 

– Hanke on hyvin tärkeä. On hienoa, että työ jatkuu ja Suomalais-venäläinen metsäsanakirja saa uuden elämän, sanoo sanakirjan toimittaja professori emerita Inkeri Vehmas-Thesslund

Kuluvan vuoden aikana sanastotyössä keskitytään erityisesti metsänhoitosuositusten termistöön. Tällä tuetaan samanaikaisesti Tapio Oy:ssä käynnissä olevaa metsänhoitosuositusten digitalisointihanketta. 

– Ennen metsäsanaston julkaisua sanaston termit sekä termimääritykset lähetetään sähköiselle kommentointikierrokselle. Kommentointi voidaan ulottaa hyvin laajalle ja kattavasti metsäsektorin piiriin, sanoo projektipäällikkö Kai Blauberg Suomen metsäkeskuksesta. 

Lisätietoa terminologisesta sanastotyöstä löytyy Sanastokeskus TSK:n verkkosivuilta

Osallistu metsäalan sanastoseminaariin verkossa 26.3.2020 

Metsäalan sanastot -projekti järjestää 26.3.2020 metsäalan sanastoseminaarin verkkokokouksena. Metsäalan sanastot –seminaarissa esitellään esimerkiksi julkisen hallinnon suunnitelmia yhteentoimivuuden kehittämiseksi, metsäsanaston digitaalista versiota sekä projektin etenemissuunnitelmia.

Seminaari on suunnattu erityisesti metsäalan sanastojen ja käsitteiden parissa työskenteleville asiantuntijoille, jotka voivat toimia tutkimuksen, opetuksen, metsäalan viestinnän tai tietojärjestelmien tietoarkkitehtuuriin liittyvissä tehtävissä.  
Seminaariin osallistuvien toivotaan myöhemmässä vaiheessa voivan osallistuvan metsäsanaston kommentointikierroksille.  

– Sanastoa on tarkoitus rakentaa yhteistyöllä ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Kutsunkin kaikkia metsäalan ammattilaisia osallistumaan alkaviin metsäalan sanastotalkoisiin, sanoo johtava asiantuntija Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Metsäalan sanastot -projektissa ovat mukana Metsäkeskuksen lisäksi Helsingin yliopiston Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan koostanut tutkijaryhmä, Tapio Oy:n metsänhoitosuositusten digitalisointihanke sekä Digi- ja väestötietovirasto.  

Voit ilmoittautua sanastoseminaariin 25.3. klo 16:00 saakka Metsäkeskuksen Koulutukset ja tapahtumat –sivuilta. Tapahtumat-sivuilla on lisätietoa myös seminaarin ohjelmasta.

Jätä yhteystietosi lomakkeella, jos haluat jatkossa saada tietoa Metsäalan sanastot -projektista.

 

Uutista päivitetty 4.3.2020. Uutiseen lisätty linkki Sanastokeskuksen sivuille ja linkki yhteystietolomakkeeseen.
Uutista päivitetty 12.3.2020. Uutiseen korjattu ilmoittautumisaika 18.3. asti, aiemman 12.3. sijaan.  

Uutista päivitetty 17.3.2020 ja muutettu sanastoseminaarin toteutustapa verkkokokoukseksi.

.