Metsä kannattaa uudistaa nopeasti

Uudet puuntaimet kannattaa istuttaa pikaisesti kasvamaan uudistushakkuiden jälkeen.
Metsänviljelyn sesonkikausi on alkamassa koko maassa. Puuntaimet kannattaa istuttaa nopeasti uudistushakkuiden jälkeen. Näin talousmetsästä saa parhaan mahdollisen tuoton.

Metsänomistajat kaivavat näinä päivinä pottiputkia esiin, kun metsänviljelykausi on alkamassa. Uudet taimet kannattaa istuttaa ripeästi kasvamaan uudistushakkuiden jälkeen.

- Nopea viljely tuo metsänomistajalle parhaan tilin. Etelä-Suomessa kolmen vuoden viivästyminen viljelyssä voi aiheuttaa metsänomistajalle jopa 390 euroa tappiota hehtaarilla, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Remes suosittelee istuttamaan uudistusaloille jalostettuja taimia. Niitä käyttämällä talousmetsän kiertoaika lyhenee jopa 10-20 vuotta. Myös puuston tekninen laatu paranee.

Metsänuudistusalaa ei kannata pitää tuottamattomana yhtään kasvukautta, sillä avonainen ala heinittyy ja vesoittuu nopeasti. Kevät on hyvä aika tarkastaa myös mahdolliset tuhot aiemmin perustetuissa taimikoissa. Täydennysistutuksia kannattaa tehdä vielä muutama vuosi viljelyn jälkeen.

Metsänomistaja saa tietoa metsänviljelykohteistaan Metsään.fi-palvelusta. Palvelusta metsänomistaja löytää myös istutustöitä tekeviä toimijoita ja voi ilmoittaa heille työkohteista.

Kuusia istutetaan aiempaa enemmän

Kuusi valtaa alaa Suomen metsissä, sillä lähes 60 prosenttia istutetuista taimista on kuusia. Männyn osuus on pienentynyt viime vuosina reiluun neljännekseen, koivua istutetaan alle viisi prosenttia ja muita puulajeja noin 10 prosenttia istutusalasta.

Kuusen viljely on lisääntynyt nopeasti, kun taas sen siemenviljelyksiä on viime vuosikymmeninä perustettu vain vähän. Tämän seurauksena pitkälle jalostetuista ja kerätyistä kuusen siemenistä on jo tullut pulaa.

- Tänä keväänä myös taimista on tullut pulaa, kun uudistushakkuita on tehty viime vuosina vilkkaasti, Remes sanoo.

Tänä vuonna koko maassa istutetaan lähes 160 miljoonaa tainta 80 000 hehtaarin alalle. Keväällä maahan laitetaan noin 130 000 tainta ja syysistutuksissa loput. Nyt alkamassa on myös paras männyn kylvön aika, joka jatkuu juhannuksen tienoille. Siemenkylvöä tehdään 25 000 hehtaarille.