Luonnontuotteet kiinnostavat metsänomistajia Pohjois-Pohjanmaalla | Metsäkeskus

Luonnontuotteet kiinnostavat metsänomistajia Pohjois-Pohjanmaalla

Kuusenkerkkä.
Kuva: Anne Palkki.
Moni metsänomistaja Pohjois-Pohjanmaalla olisi valmis myymään metsissään kasvavia luonnontuotteita. Eniten maakunnan metsänomistajia kiinnostaa pihkan, kuusenkerkkien ja koivunlehtien keruu, mutta vasta pieni osa on kuullut luomukeruualueiden sertifioinnista. Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajien mielipiteitä luonnontuotteista ja luomukeruusta kartoitettiin laajalla kyselyllä.

Uutinen 7.5.2020

Pohjois-Pohjanmaalla vasta pieni osa metsänomistajista on kuullut luomukeruualueiden sertifioinnista. Jotta luonnontuotteita voidaan markkinoida luomuna, tulee niiden olla kerätty luomujärjestelmään ilmoitetulta ja järjestelmässä valvotuilta keruualueilta. Metsänomistajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan liittää omat metsänsä luomukeruualueeksi Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa

Pohjois-Pohjanmaalla kyselyyn vastanneista metsänomistajista 64 prosenttia oli valmiita liittymään tai kiinnostuneita sertifioinnista. Viidennes ei halunnut sertifioida metsiänsä luomukeruualueiksi. Yli puolet vastaajista katsoi tarvitsevansa lisätietoa ennen päätöksentekoa.

Suomen metsistä valtaosa olisi sertifioitavissa luomukeruualueiksi ilman, että tarvitsee muuttaa nykyisiä metsänhoitokäytäntöjä. 

- Jos käyttää luomukeruualueilla kiellettyjä aineita, niistä pitää ilmoittaa ja tuo alue on luomukeruun ulkopuolella kolmen vuoden siirtymäajan. Ilmoituksen voi tehdä Metsään.fi-palvelussa, sanoo projektipäällikkö Raili Hokajärvi Metsästä monituotebisnestä-hankkeesta.

Luomukeruualueilla voi käyttää juurikäävän torjunnassa harmaaorvakkaliuosta ja lannoituksessa esimerkiksi sallittuja tuhkalannoitteita.

Pohjois-Pohjanmaan kyselyyn vastanneista metsänomistajista reilu kolmannes oli valmis korvaamaan ureakäsittelyn sallitulla harmaaorvakkaalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita käyttämään luomuhyväksyttyjä lannoitteita sekä mekaanista heinäntorjuntaa kemiallisen sijaan. Luomukeruualueista oli aiemmin kuullut vain reilut sata vastaajaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on sertifioitua luomukeruualuetta noin 440 000 hehtaaria. Eniten sertifioitua luomukeruualuetta on tällä hetkellä Lapissa, noin 3,3 miljoonaa hehtaaria.

Pihkankeruu ja kuusenkerkkä kiinnostavat, pakurinviljelystä kaivataan lisää tietoa

Luonnontuotteiden kaupallisesta hyödyntämisestä oli kiinnostunut 170 metsänomistajaa Pohjois-Pohjanmaalta. Iso joukko heistä oli myös valmis sopimaan luonnontuotteiden keruusta metsissään. 

Matkailu-, ohjelma- tai hyvinvointipalveluissa omaa metsää oli kiinnostunut hyödyntämään 35 metsänomistajaa ja liki 100 oli valmis sopimaan näistä palveluista sopivan yrittäjän kanssa. 

Noin 80 kyselyyn vastanneista keräsi marjoja ja sieniä myyntiin. Metsänomistajan luvalla kerättävistä luonnontuotteista kiinnosti eniten pihka. Seuraavaksi eniten kiinnosti kuusenkerkän ja kolmantena koivun lehtien keruu. Myös koivun lehtien koneellisen keruun kehittäminen kiinnosti. Neljänneksi eniten kiinnosti pakurin viljely ja viidenneksi eniten leikkohavujen tuotanto.

- Kuusenkerkkää pyritään nyt saamaan markkinoille yhdessä 4H:n ja muidenkin toimijoiden kanssa. Kuusenkerkän keruusta sopiminen kiinnosti liki 200 vastaajaa ja sitä haluttaisi nyt kokeilla käytännössä, kertoo Raili Hokajärvi. 

Suon yrteistä kiinnostivat suopursun versot, hillan lehdet ja kihokin keruu. Kihokin keruulla on Pohjois-Pohjanmaalla pitkät perinteet. Suopursua kerätään jonkin verran ja hillan lehtien keruuta kehitellään. Eniten lisätietoa vastaajat kaipasivat pakurin viljelystä.

Metsäkeskuksen Metsästä monituotebisnestä -hanke teki kyselyn luomukeruualueista ja luonnontuotteista Pohjois-Pohjanmaalla metsää omistaville viime vuoden lopulla. Kyselyyn vastasi 480 metsänomistajaa. 

Metsänomistajilta kysyttiin mielipiteitä luomukeruualueiden sertifioinnista ja sen toteuttamisesta. Lisäksi selvitettiin heidän kiinnostustaan ja halukkuuttaan eri luonnontuotteiden hyödyntämiseen ja yritystoimintaan tai lisäansioihin. Vastaajista palkansaajien ja eläkeläisten määrä oli yhtä suuri. Vastaajista 30 prosenttia asui muualla kuin Pohjois-Pohjanmaalla, ja 25 prosenttia asui lähellä omaa metsätilaa. 

Tutustu kyselyn tuloksiin.

.