Luonnonhoitotöitä tarjolla eri puolilla Suomea

Lehtoluontoa voidaan hoitaa esimerkiksi poistamalla havupuustoa. Kuva: Jukka Ruutiainen
Suomen metsäkeskus avaa vuoden viimeisen luonnonhoitohankkeiden haun 15. lokakuuta. Kemera-tukea myönnetään arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen, vesiensuojelutöihin ja monimuotoisuutta edistäviin metsien kulotuksiin.

Metsäkeskus etsii jälleen osaavia tekijöitä luonnonhoitotöihin. Vuoden viimeisessä hankehaussa on mukana kaikkiaan 19 luonnonhoitohanketta. Hankkeissa parannetaan metsätalouden vesiensuojelua, kunnostetaan arvokkaita elinympäristöjä ja turvataan lajiston säilymistä.

Vesiensuojeluhankkeissa estetään ja korjataan metsäojituksesta aiheutuvia vesistöhaittoja. Hankkeisiin voi sisältyä myös lähteiden ja purojen kunnostamista tai soiden ennallistamista.

Muissa hakuun tulevissa elinympäristöjen kunnostushankkeissa hoidetaan esimerkiksi lehtometsiä ja paahde-elinympäristöjä. Lehtometsistä poistetaan havupuita, jotka happamoittavat maaperää ja varjostavat lehtokasveja. Metsiin tehdään valoaukkoja ja lehtopensaskerros säilytetään.

- Lehtojen hoito on tärkeää työtä, koska lehtometsissä elää paljon uhanalaista ja vaateliasta lajistoa. Etsimme jatkuvasti lehtoja ja muita elinympäristöjä luonnonhoitokohteiksi, eli niistä voi ilmoittaa meille, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Metsäkeskuksesta.

Vuoden viimeisessä haussa etsitään tekijöitä myös viiteen kulotushankkeeseen. Kulotuksen avulla tuotetaan metsiin palanutta ja hiiltynyttä lahopuuta, jota moni uhanalainen laji käyttää elinympäristönään.

Metsäkeskus valvoo toteutusta ja neuvoo tarvittaessa

Metsäkeskus on valmistellut nyt hakuun tulevat luonnonhoitohankkeet, ja mukaan on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea.

Hankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Luonnonhoitohankkeisiin ja hakuohjeisiin voi tutustua Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Hakuun tulevat hankkeet lisätään sivuille kahden viikon kuluessa.