Luonnonhoitohankkeissa kulotetaan metsää ja hoidetaan vesistöjä

uutiskuva-luonnonhoito-hankehaku.jpg
Erilaisilla allas- ja kosteikkorakenteilla voidaan hidastaa veden virtausta sekä pidättää kiintoainetta ja ravinteita. Kuva: Riitta Raatikainen
Suomen metsäkeskus avaa vuoden toisen luonnonhoitohankkeiden haun 20. toukokuuta. Kemera-tukea myönnetään monimuotoisuutta edistäviin metsien kulotuksiin, elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus etsii jälleen osaavia tekijöitä luonnonhoitotöihin. Vuoden toisessa hankehaussa on mukana 13 hanketta, joista valtaosa on monimuotoisuutta edistäviä metsien kulotuksia sekä pienvesien kunnostustöitä.

Metsämaan kulottaminen tuottaa palanutta ja hiiltynyttä puuta ja lahopuuta, joita monet harvinaistuneet eliölajit tarvitsevat. Kulotusten toteuttajia haetaan nyt Kainuuseen, Pohjois-Savoon, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.

Vesiensuojeluhankkeissa estetään ja korjataan etenkin metsätaloustoimenpiteistä aiheutuvia vesistöhaittoja ja toimenpiteistä sovitaan aina maanomistajan kanssa. Pienvesikunnostuksissa voidaan ohjata vettä kuivuneisiin puro-uomiin tai vähentää ojista tulevien vesien vaikutusta puroon. Vettä voidaan palauttaa myös kuivuneisiin tulvametsiin ja metsäluhtiin.

- Pienvedet lähiympäristöineen ovat lajistoltaan monipuolisia. Esimerkiksi pienvesiympäristöissä elävät sammalet, hyönteiset ja pohjaeläimet tarvitsevat mahdollisimman luonnonmukaisen elinympäristön, jota voidaan kunnostustoimilla parantaa. Erityisen arvokkaita ovat purot, jotka ovat purotaimenen lisääntymisalueita, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Vesiensuojelutöitä on tarjolla Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa.  Lisäksi vuoden toisessa luonnonhoidon hankehaussa ovat mukana pienvesielinympäristöjen kunnostushankkeet Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Hakuaikaa noin kuukausi

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion Kemera-rahoitusta, jota töiden toteuttajiksi valitut hakevat itsenäisesti.

Vuoden toinen hankehaku avautuu 20.5. Kaikkien hankkeiden tarkemmat tiedot julkaistaan kolmen viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Hankekohtainen hakuaika on yleensä noin 3-4 viikkoa.