Luonnonhoitohankkeissa kulotetaan metsää ja hoidetaan elinympäristöjä

uutiskuva-lh-hankehaku-2019.jpg
Metsä kulotuksen jälkeen Eurassa. Kuva: Jarmo Uimonen
Suomen metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen luonnonhoitohankkeiden haun 25. helmikuuta. Kemera-tukea myönnetään monimuotoisuutta edistäviin metsien kulotuksiin, elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus etsii jälleen osaavia tekijöitä luonnonhoitotöihin. Vuoden ensimmäisessä hankehaussa on mukana 13 hanketta, joista valtaosa on monimuotoisuutta edistäviä metsien kulotuksia.

Metsämaan kulottaminen tuottaa palanutta ja hiiltynyttä puuta ja lahopuuta, joita monet harvinaistuneet eliölajit tarvitsevat. Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita on haussa useassa maakunnassa eri puolilla Suomea. Kulotettavien alueiden koko vaihtelee muutamasta hehtaarista noin 20 hehtaariin, ja kulotuksen yhteydessä poltetaan hakkuualueelle jätetyt säästöpuuryhmät.

– Kulotuksessa hallitulla tulenkäytöllä voidaan tuottaa paloympäristöjä, joiden on todettu houkuttelevan paikalle vaateliasta palosta riippuvaista hyönteislajistoa, myös uhanalaisia lajeja.  Samalla metsän terveydellistä tilaa voidaan parantaa, sillä kulotus voi vähentää tuhohyönteisiä ja juurikäävän sienirihmastoa sekä maaperän happamuutta, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Vuoden ensimmäisessä hankehaussa etsitään tekijöitä myös paahde-elinympäristöjen hoitoon Uudellemaalle ja vesiensuojelutöihin Kainuuseen.

Hakuaikaa noin kuukausi

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion Kemera-rahoitusta, jota töiden toteuttajiksi valitut hakevat itsenäisesti.

Vuoden ensimmäisen hankehaku avautuu 25.2. Kaikkien hankkeiden tarkemmat tiedot julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Hankekohtainen hakuaika on noin 3-4 viikkoa.