Luonnonhoitohankkeiden haussa vesiensuojelu- ja kulotustöitä

uutiskuva-purokunnostus.jpg
Vesiensuojelutöille etsitään tekijöitä vuoden ensimmäisessä luonnonhoidon hankehaussa.
Suomen metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 27.2.2018. Kemera-tukea myönnetään esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeita ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Metsäluonnonhoidon hankehakuihin valitaan metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea. Hankehakuja avataan vuonna 2018 kolmena eri ajankohtana.

Ensimmäiseen 27.2. alkavaan hakuun tulee kuusi luonnonhoitohanketta, joista neljässä tehdään vesiensuojelutöitä ja kahdessa parannetaan kulotuksilla metsäluonnon monimuotoisuutta.

Hakuaikaa on noin kuukausi

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään hankehakukokouksessa ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.

Metsäkeskus sopii maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Nyt avautuvassa haussa hankekohtainen hakuaika kestää noin 3-4 viikkoa. Hakuun tulevat luonnonhoitohankkeet sekä lisätietoa hankehausta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.