Liisa-myrsky kaatoi metsiä pääasiassa Pohjanmaan ja Pirkanmaan seuduilla | Metsäkeskus

Liisa-myrsky kaatoi metsiä pääasiassa Pohjanmaan ja Pirkanmaan seuduilla

myrskyn kaatamia puita
Myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Arkistokuva.
Liisa-myrsky ei aiheuttanut suurialaisia metsätuhoja. Myrsky kaatoi pääasiassa yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä aukeiden alueiden reunoilta. Myrskyn kovimmat tuulet osuivat mantereella Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueille. Hajanaisia puustotuhoja oli myös Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

Uutinen 23.11.2020 

Suomen metsäkeskuksen keräämien tietojen perusteella Liisan päivän myrskyssä tuhoutuneen puuston määrä on noin 0,2–0,4 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaisuudessaan tuhoutuneen puuston arvo on suuruusluokkaa 6–10 miljoonaa euroa, mikä on noin puolet Aila- ja Päivö-myrskyjen tuhoista. 

Tuhokohteet ovat pääasiassa pienialaisia ja tuhopuista suuri osa jäänee poiskorjaamattomina metsiin. Liisa-myrsky oli tänä vuonna jo kolmas myrsky, jonka jäljiltä Etelä-Suomen metsiin karttuu lahoavaa puuta runsain määrin. 

Myrskytuhopuiden korjuu on syytä jättää ammattilaisille 

Maanomistaja voi jättää yksittäiset kaatuneet puut metsään, sillä niistä syntyy vähitellen monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta. Jos myrskyissä on kaatunut runsaammin puita samalla alueella, tulee silloin huomioida metsätuholain velvoitteet hyönteistuhojen torjunnasta.  

Kun metsässä on myrskyissä vahingoittuneita kuusia yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden tai mäntyä yli 20 kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tämän määrän ylittävän osuuden kaatuneista puista metsästä. Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajakuoriaiset vaivaavat jo ennestään.  

Myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Paras vaihtoehto on koneellinen puunkorjuu. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten. 

Liisa-myrskyn kovimpien tuulten alueet. Lähde: Ilmatieteen laitos 

 

 

.