Lapin metsien esittelykohteet julkaistu

uutiskuva-pilke-talo.jpg
Pilke, Rovaniemi. Kuva: Jussi Tiainen
Metsätalouteen ja metsien monikäyttöön liittyviä hyviä käytänteitä koottiin ensimmäistä kertaa esittelykohteiksi Rovaniemellä sijaitsevan tiedekeskus Pilkkeen verkkosivuille. Esittelykohteet sopivat sekä itsenäiseen tutustumiseen että ovat avuksi etsittäessä vierailukohteita tai lappilaisia asiantuntijoita erilaisista metsäisistä teemoista.

Esittelykohteita on 25 ja kohdevalikoimaa laajennetaan myöhemmin. Kohteet kuvaavat Lapissa kehitettyjä tai käytössä olevia toimintatapoja, välineitä ja rakenteita, jotka ilmentävät arktisessa luonnossa metsien hyödyntämisen kestävyyttä. Kohteiden avulla voi tutustua kuinka metsäala vastaa globaalisti tärkeisiin kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen, elinkeinojen yhteensovittamiseen tai luonnon monimuotoisuuteen suojeluun. Kohteet ovat maastokohteita, omatoimikohteita, sähköisiä palveluita tai hyviä toimintamalleja.

Metsäalan hyvä työ näkyväksi

Esittelymaastokohteilla voi tutustua esimerkiksi pienaukkohakkuisiin, porojen laidunnukseen ja ilmastoviisaaseen metsätalouteen. Omalta kotikoneelta pääsee tutustumaan esimerkiksi metsäpeleihin ja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun sekä avoimeen metsätietoon.  Esittelykohteet tekevät näkyväksi vuosikymmenien aikana alalla tehtyä hyvää työtä, johon metsien kestävä käyttö Suomessa perustuu. Tästä työstä kertovat esittelykohteista muun muassa alue-ekologinen verkosto, Kivalon tutkimusmetsä ja yksityismailla sijaitseva vesiensuojelukohde.

- Kestävän arktisen metsäbiotalouden perustana Lapissa ovat laadukas metsävaratieto, korkea teknologinen kehitys, luonnonvarojen monikäyttö, sidosryhmät osallistava vuoropuhelu, toiminnan kestävyyden jatkuva parantaminen ja arktisen luonnon kunnioittaminen, kertoo projektipäällikkö Tanja Lepistö Arktinen älykäs metsäverkosto -hankkeelta.

Suosittu vierailukohde

Pilke on metsätoimijoiden yhteinen tiedekeskus Rovaniemellä.  Samalla se toimii Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen toimitilana.  Lappilainen metsätalous ja metsien monikäyttö on pitkään ollut suuren kiinnostuksen kohteena. Pilkkeen näyttely on suosittu perheiden sekä matkailijoiden vierailukohde. Lisäksi Metsähallitus isännöi ympärivuotisesti kymmeniä ammatillisia ryhmiä vuosittain. Esittelykohteet ovat tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tutustua pohjoisen metsäbiotalouden hyviin käytänteisiin.

Esittelykohteet ovat julkaistu suomeksi ja kevään mittaan ne käännetään myös englanniksi.

Esittelykohteet on tuotettu yhteistyönä: Suomen metsäkeskus, Lapin AMK, Luke, Metsähallitus Metsätalous, MTK ja Suomen 4H, liitto ovat vuoden ajan vahvistaneet yhteistyötä keskenään sekä eurooppalaisten toimijoiden kanssa Arktisessa älykkäässä metsäverkostossa, joka on Lapin liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta rahoittama hanke. Hankeaika on. 1.9.2017 - 31.10.2019.