Lähipuu-tuotemerkki sai ympäristöselosteen

Suomen Sahayrittäjien Lähipuu-tuotemerkki on saanut ympäristöselosteen, joka kertoo sahatavaran pienestä hiilijalanjäljestä ja ympäristövaikutuksista. Ympäristöseloste on saha-alalla Suomen ensimmäinen.

Lähipuu-tuotemerkin ympäristöselosteessa kerrotaan merkkiä käyttävien piensahojen sahatavaran ympäristövaikutukset. Seloste kattaa koko tuotantoketjun metsästä sahatavaran toimitukseen, ja sen tarkoituksena on kertoa Lähipuu-tuotteiden pienestä hiilijalanjäljestä. Ympäristöselosteen vaatiman tutkimustyön on tehnyt Luonnonvarakeskus.

- Ympäristövaikutukset on laskettu erikseen ulkona kuivatulle siirrettävällä sekä kiinteällä sahalla sahatulle sahatavaralle sekä koneellisesti kuivatuille tuotteille, kertoo projektipäällikkö Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta.

Sahatavaraa lähialueen raakapuusta

Suomen Sahayrittäjät on kehittänyt Lähipuu-tuotemerkkiä yhteistyössä Metsäkeskuksen Tutkimuksella kilpailukykyä puutuotealalle -hankkeen kanssa. Vuosi sitten julkaistun tuotemerkin voivat saada piensahat ja -höyläämöt, jotka sahaavat tuotteita lähialueen metsistä tulevasta raaka-aineesta.

- Lähipuun käytöstä on selvää ympäristöhyötyä. Jos sahatavaraa kuljetetaan myynti- ja rakennuspaikalle esimerkiksi 100 kilometriä, vastaa se helposti koko metsien hoidosta, puun korjuusta ja sahauksesta syntynyttä hiilijalanjälkeä, Silvast sanoo.

Pienet sahayritykset voivat hyödyntää Lähipuu-merkkiä ja ympäristöselostetta tuotteidensa markkinoinnissa. Silvastin mukaan esimerkiksi monissa Euroopan maissa rakennustuotteille vaaditaan jo ympäristöseloste, joka auttaa rakennuttajia, urakoitsijoita ja suunnittelijoita ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Silvastin vetämässä Tutkimuksella kilpailukykyä puutuotealalle -hankkeessa on valmisteltu ympäristöseloste myös hirsiseinälle. Lisäksi hankkeessa on perustettu työryhmä, jossa kehitetään puualan yritysten ympäristöviestintää.