Kunnostaisitko puron tai rakentaisitko kosteikon?

Luonnonhoitohankkeissa rakennetaan esimerkiksi pohjapatoja, jotka hidastavat ja tasaavat veden virtaamaa.
Suomen metsäkeskus avaa kevään luonnonhoitohankkeiden haun 19. toukokuuta. Kemera-tukea myönnetään arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus etsii jälleen osaavia tekijöitä luonnonhoitotöihin. Kevään hankehaussa on mukana 10 luonnonhoitohanketta, joissa rakennetaan kosteikkoja, kunnostetaan puroja ja hoidetaan arvokasta lehtoluontoa. Haku alkaa 19. toukokuuta ja hakuaikaa on noin kuukausi.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet, ja mukaan on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea.

Hankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Metsäkeskus valitsee töiden toteuttajat pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa. Jos hyväksyttyjä hakemuksia ei tule, voidaan hakuaikaa jatkaa tai hankkeita jättää toteuttamatta.

Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään Kemera-rahoitusta, jota töiden toteuttajiksi valitut hakevat itse. Hakuun tulevia luonnonhoitohankkeita voi katsoa Metsäkeskuksen verkkosivuilta 19.5. alkaen.