Kovat tuulet riepottelivat eteläisen Suomen metsiä | Metsäkeskus

Kovat tuulet riepottelivat eteläisen Suomen metsiä

Arkistokuva.
Myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Erityisesti on syytä huolehtia, etteivät lapset leiki kaatuneiden runkojen läheisyydessä.

Tammikuun toisen ja kolmannen päivän kovat tuulet ovat vahingoittaneet puita eri puolilla eteläistä Suomea. Kaikkein voimakkaimmat noin 20m/s puuskat osuivat rannikolle ja hieman heikentyneinä Keski-Suomen alueelle. Tuulenkaadot ovat yksittäisinä puina tai pieninä puuryhminä, eikä laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ole todennäköisesti tapahtunut.

Vahingoittuneen puuston määrä on todennäköisesti tuhansista kuutiometreistä kymmeniintuhansiin, joka on arvoltaan noin 0,5-5 milj.euroa. Vuonna 2013 Seijan, Einon ja Oskarin päivien kovat tuulet kaatoivat yhteensä noin neljä miljoonaa kuutiota puustoa.

Hajallaan olevien tuhopuiden korjuu on hidasta ja hankalaa. Metsänomistaja voi halutessaan jättää kaatuneet lehtipuut ja pienet määrät havupuita metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Jos vahingoittuneita kuusipuita on yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden, tulee tuon määrän ylittävä osuus poistaa metsästä hyönteistuhojen torjumiseksi viimeistään ensi kesään mennessä. Männyllä vastaava raja-arvo on 20 kuutiometriä hehtaarilla. Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajat vaivaavat jo ennestään.

Metsäkeskus muistuttaa, että myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Omatoimista myrskytuhopuiden korjuuta ei suositella. Myrskytuhopuiden korjuu vaatii erityistä huolellisuutta ja turvallisuuden takaamiseksi se suositellaan tehtäväksi koneellisesti. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen.

Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten.

Lisätietoja

ylitarkastaja Teemu Seppä
maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 158

valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen
Suomen metsäkeskus
p. 0400 653863

Toimintaohjeet metsätuhojen jälkeen

Myrskyjen aiheuttamat puustotuhot vuosina 1978-2013
Myrskyn nimi Vuosi Tuhoutunut puusto Tuhoalue
Aarno 1978 2,5 milj. m3 Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa
Mauri 1982 3,0 milj. m3 Lappi
Manta 1985 4,0 milj. m3 Savo, Pohjois-Karjala, Länsi-Lappi
Pyry, Janika 2001 7,3 milj. m3 Etelä-Pohjanmaa, Häme
Unto 2002 1,0 milj. m3 Savo
Asta, Veera, Lahja, Sylvi 2010 8,1 milj. m3 Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Kainuu, Pohjois-Karjala
Tapani 2011 3,5 milj. m3 Lounais-Suomi
Antti 2012 0,3 milj. m3 Etelä-Suomi
Eino 2013 1,5 milj. m3 Keski-Suomi, Etelä-Savo
Oskari 2013 0,5 milj. m3 Etelä-Suomi
Seija 2013 1,0 milj. m3 Lounais-Suomi, Etelä-Suomi

 

.