Kotimaiset luonnontuotteet tehokkaammin käyttöön | Metsäkeskus

Kotimaiset luonnontuotteet tehokkaammin käyttöön

uutiskuva-luonnontuotteet.jpg
Marjoja ja muita luonnontuotteita olisi mahdollista käyttää nykyistä enemmän. Kuva: Pixabay
Suomalaiset luonnontuotealan yritykset tarvitsevat yhä enemmän ja monipuolisesti raaka-aineita, jotta ne pystyisivät vastaamaan tuotteiden kysyntään kansainvälisillä markkinoilla. Ratkaisuja luonnontuotealan hankintaketjussa oleviin ongelmiin haetaan valtakunnallisessa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeessa.

Marjojen, kuusenkerkän ja muiden kotimaisten luonnontuotteiden kerääjät ja toimittajat eivät kohtaa yrityksiä, jotka käyttävät ja jatkojalostavat näitä luonnon raaka-aineita.

Maa- ja metsätalousministeriö teetti vuonna 2017 selvityksen, jonka mukaan yli puolella luonnontuotteita jalostavista yrityksistä on vaikeuksia raaka-aineiden saannissa. Keruusta kiinnostuneilla ei ole tarpeeksi tietoa kysytyistä raaka-aineista ja niiden keruupaikoista, ostajat puolestaan eivät tavoita kerääjiä.

Epävarmuus raaka-aineiden saannissa on esteenä luonnontuotealan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle. Metsätietoa ja metsien tarjoamia luonnonvaroja olisi mahdollista käyttää nykyistä enemmän.

- Suomi on maailman metsäisimpiä maita. Voi kuulostaa erikoiselta, että täällä luonnontuotealan yrityksillä on suuria haasteita saada riittävästi koivunlehteä tai kuusenkerkkää jalostukseen. Tämä kuitenkin on tilanne, sanoo projektipäällikkö Marko Ämmälä Metsäkeskuksesta.

Tietoa ja yhteyksiä metsänomistajille

Metsä- ja luonnontuotealojen yritysten on mahdollista tiivistää yhteistyötään. Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeessa autetaan luonnontuotealan yrityksiä verkostoitumaan perinteisten metsäalan yritysten kanssa. Hankkeessa luodaan myös sähköinen palvelu, jonka avulla luonnontuotteiden ostajat voivat helposti hakea ja löytää lähialueen koulutettuja kerääjiä.

Metsänomistajien tavoitteet metsien käytölle ovat viime vuosina monipuolistuneet. Metsänomistajat kaipaavat lisää tietoa ja laskelmia erilaisista tuotantoyhdistelmistä. Luonnontuotteet voivat olla yksi mahdollinen tulonlähde, josta metsäalan toimijoiden olisi hyvä osata kertoa metsänomistajille.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeessa ovat mukana Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

 

.