Koronaviruksen vuoksi voi hakea lisäaikaa Kemera-metsänhoitotöihin | Metsäkeskus

Koronaviruksen vuoksi voi hakea lisäaikaa Kemera-metsänhoitotöihin

uutiskuva-taimikonhoito.jpg
Metsänhoitotyöt voivat viivästyä koronavirusepidemian vuoksi.
Suomen metsäkeskus voi myöntää poikkeuksellisesti lisäaikaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töihin, joihin on haettu Kemera-tukea. Lisäaikaa näiden metsänhoitotöiden toteutukseen myönnetään, jos työt uhkaavat viivästyä koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Lisäaikaa voi hakea 4.5.2020 alkaen Metsäkeskuksesta.

Suomen metsäkeskus voi myöntää koronavirusepidemian aiheuttamien esteiden perusteella enintään vuoden lisäaikaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-töihin. 

Lisäaikaa varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töiden toteutukseen voi hakea Metsäkeskuksesta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä aiemmin hyväksytyn hankkeen päätösnumero, esim. 11-2019-1234, haetun lisäajan pituus, joka voi olla enintään vuosi, ja lisäajan tarpeen perustelut. Perusteluista tulee ilmetä, millä tavalla koronaepidemia on estänyt töiden tekemisen aiemmin hyväksytyssä määräajassa. 

Lisäaikaa voi hakea Kemera-hankkeen toteutusilmoituksen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä. Lisäaikaa ei myönnetä muista kuin koronavirukseen liittyvistä syistä. 

Lisäaikahakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi.  Sähköposti tai kirjeposti tulee otsikoida ”Lisäaikahakemus nuoren metsän töihin”. Lisätietoja sähköpostin otsikoinnista ja Metsäkeskuksen postitoimipaikkojen osoitteet ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Väliaikaiset menettelyt ovat voimassa vuoden loppuun saakka

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt on tavallisesti toteutettava 12 kuukauden määräajassa. Koronaviruksen vuoksi metsänhoitotöiden tekeminen voi kuitenkin viivästyä niin, ettei töitä ehdi tehdä määräajassa. Tämän vuoksi on säädetty laki väliaikaisista menettelyistä, joka mahdollistaa lisäajan hakemisen Kemera-metsänhoitotöihin. Laki tuli voimaan 4.5.2020 ja on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. 

– Lisäaikaa voi saada myös, jos koronavirus on vaikuttanut töiden viivästymiseen jo ennen lain voimaantuloa. Näin tuensaajien kohtelu on yhdenvertaista tässä yllättävässä ja poikkeuksellisessa tilanteessa, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

.