Koronakriisi koettelee myös metsä- ja luonnontuotealan yrityksiä | Metsäkeskus

Koronakriisi koettelee myös metsä- ja luonnontuotealan yrityksiä

uutiskuva-istutus.jpg
Koronaepidemian vuoksi asetetut liikkumisrajoitteet vaikeuttavat ulkomaisen kausityövoiman saamista. Kausityöntekijöitä tarvitaan keväällä esimerkiksi metsän istutustöihin.
Koronavirusepidemia ja sen torjuminen vaikuttavat laajasti monien yritysten toimintaan. Myös metsä- ja luonnontuotealan yrittäjät ovat huolissaan rahoituksestaan ja toimintansa turvaamisesta. Lisäksi liikkumisrajoitukset vaikeuttavat alalla kausityövoiman saamista. Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelut auttaa metsä- ja luonnontuotealan yrityksiä vaikeassa tilanteessa.

Moni metsä- ja luonnontuotealan yritys on riippuvainen ulkomaisesta työvoimasta, ja sen vuoksi kevään ja kesän työt huolettavat. 

- Metsä- ja luonnontuotealan yrityksissä olisi tarvetta arviolta tuhansille kausityöntekijöille. Jos näitä tekijöitä ei saada Suomeen tai korvaavaa työvoimaa ei löydetä, jää moni puuntaimi istuttamatta, taimikko raivaamatta ja marjasanko keräämättä, arvioi yrityspalvelujen asiantuntija Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsä- ja luonnontuotealan yrityksille tarjoavat koronakriisin aikana apua ELY-keskukset, Business Finland, Finnvera sekä pankit ja kunnat. Myös Metsäkeskuksen yritysasiakasneuvojat auttavat yrityksiä vaikeassa tilanteessa. 

Metsäkeskuksen yrityspalveluissa on alettu pikaisesti hakea ratkaisua esimerkiksi ulkomaisen kausityövoiman korvaamiseen tulevana keväänä. Kausityöntekijöitä istutus- ja metsänhoitotöihin voisi löytyä esimerkiksi metsäalan opiskelijoista. Kiireapua tarjoavia metsäalan yrityksiä voi hakea myös Metsäkeskuksen sivuilta Metsään.fi-toimijat kartalla -palvelusta.

Myös MTK:n, ProAgrian, Suomen Kylien ja PTT:n Töitä Suomesta -sivuston kautta voi ilmoittautua työvoimaksi ja hakea tekijöitä maa- ja metsätalouden kausitöihin.

Tukea yrityksille on tarjolla

Metsä- ja luonnontuotealan yritysten on arjen keskellä usein vaikea löytää aikaa liiketoiminnan kehittämiselle. Hyvätkin ideat saattavat hautautua kiireeseen. 

- Nyt vallitsevassa tilanteessa on monessa yrityksessä saattanutkin vapautua aikaa miettiä, kuinka voisi tehostaa ja järkeistää toimintaa. Onneksi myös rahaa kehitystyöhön on tarjolla, Ämmälä sanoo. 

Metsäkeskuksen yrityspalveluissa on laaja-alaista näkemystä metsäalasta. Yritysasiakasneuvojat tekevät vuosittain lähes tuhat yrityskäyntiä ja tapaavat metsä- ja luonnontuotealan yrittäjiä. Metsäkeskuksen yritysasiakasneuvojat tarjoavat yrittäjille maksutonta neuvontaa ja auttavat löytämään ratkaisuja, joiden avulla voi selvitä vaikean ajan yli. 

.