Koivikoita syöty lehdettömiksi Kaakkois-Suomessa | Metsäkeskus

Koivikoita syöty lehdettömiksi Kaakkois-Suomessa

Lumimittarituhoja koivukossa
Syyllinen nuorten koivikoiden lehdettömyyteen on lumimittari. Tuhoja on havaittu eri puolilla Etelä-Suomea. Kuva: Sameli Salokannel.
Kesäkuun aikana moni metsässä kulkija on havainnut nuorten koivikoiden tulleen syödyksi lähes lehdettömiksi juuri kun lehdet olivat ehtineet täyteen mittaansa. Syyllinen koivujen huonon kuntoon on lumimittari. Viime vuonna alkaneet tuhot ovat tänä kesänä jatkuneet ja levinneet laajemmille alueille. Tuhoja on havaittu eri puolilla Etelä-Suomea. Kaakkois-Suomessa runsaasti havaintoja on tullut muun muassa Taipalsaaren, Lemin, Virolahden ja Kouvolan alueilta.

Uutinen 22.6.2020

Pieni, noin kolmen senttimetrin kokoinen lumimittari on yksi myöhäissyksyn viimeisimpiä yöperhosia. Lumimittarin toukat popsivat ravinnokseen meillä etenkin rauduskoivun lehtiä. Kannan runsastuttua on tästä tavallisesti melko harmittomasta lajista kehittynyt paikallisesti merkittäväkin metsätuholainen. 

Suomen metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntija Pekka Kuitusen mukaan vastaavia epidemioita on esiintynyt aiemminkin Suomessa. Pahin tuhovaihe kestää yleensä 2-3 vuotta, jonka jälkeen kanta romahtaa tautien ja luontaisten vihollisten runsastumisen seurauksena. Epidemian voi siis ennustaa jatkuvan vielä ensi vuonnakin. Tuhojen torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn ei juurikaan ole olemassa käyttökelpoisia keinoja.

- Koivut toipuvat yhden vuoden syönnistä yleensä hyvin. Loppukesästä näissä nyt lähes kaljuissa koivuissa on jo uusi lehtikerta. Tuhojen jatkuessa useana peräkkäisenä vuonna joutuvat puut kuitenkin koville ja kuolleisuus voi olla parinkymmenen prosentin luokkaa, sanoo Kuitunen. 

Huonoon kuntoon syötyjä kasvatusvaiheen koivikoita ei ole syytä ryhtyä heti hakkaamaan, vaan kannattaa seurata tilanteen kehittymistä. Epidemian hellittäessä voidaan tehdä saaneeraushakkuu, jossa poistetaan huonoon kuntoon menneet puut. Harvennus edistää jäljelle jäävien puiden elpymistä ja nopeuttaa puiden kasvukunnon palautumista. Kuolleita puita on hyvä säästää, koska koivu tarjoaa nopeasti lahotessaan muun muassa elinympäristön monille hyönteisille. Lahopuukoivut ovat linnuille kuten tiaisille ja tikoille tärkeitä ravintolähteitä ja pesimäpaikkoja. Lahopuiden säilyttäminen on helppo ja vaikuttava tapa lisätä talousmetsien monimuotoisuutta eikä aiheuta terveysriskiä jäävälle puustolle.

Lumimittari on yksi myöhäissyksyn viimeisimmistä yöperhosista. Sen toukat syövät erityisesti rauduskoivun lehtiä. Kuva: Sameli Salokannel.

.