Kirjanpainajatuhojen odotetaan vähenevän edellisvuosista

Viime vuosina kirjanpainajia on ollut Etelä-Suomen metsissä runsaasti.
Kirjanpainajakuoriaisten parveilusta ennakoidaan tänä keväänä edellisvuosia maltillisempaa. Viime kesän viileä ja sateinen sää haittasi kuoriaisten lisääntymistä, ja tuholaiskannan koko on todennäköisesti pienentynyt.

Kirjanpainajatuhojen riski on tänä vuonna edellisvuosia pienempi. Metsänomistajat voivat osittain kiittää siitä viime kesän kylmää ja sateista säätä.

Kuoriaiset eivät ehtineet lisääntyä ja tuottaa kahta sukupolvea kesän aikana. Sen vuoksi on todennäköistä, että tuholaiskanta on pienentynyt ja parveilu on viime vuotta vähäisempää.

Kirjanpainajan parveilu alkaa, kun lämpötila metsävarvustossa nousee lähelle + 20 astetta. Kevään lämpöolosuhteet ratkaisevat parveilun ajankohdan ja laajuuden.

Kuorellinen puutavara pois metsistä

Suomen metsäkeskus on jo muutaman vuoden ajan kartoittanut Luonnonvarakeskuksen kanssa kirjanpainajakuoriaisten määrää Etelä-Suomen metsissä. Viime vuosina kirjanpainajia on ollut etelässä erittäin runsaasti. Tuholaiset ovat iskeytyneet kuusikoihin ja saaneet aikaan pahaa jälkeä.

Kirjanpainajan iskeytymisen jälkeen puita kuolee tyypillisesti 4-40 kuusen ryhmänä. Puut ruskettuvat ja neulaset varisevat syksyllä.

- Tuhoriskiä voidaan pienentää tehokkaasti kuljettamalla kirjanpainajan lisääntymisalustaksi soveltuva kuorellinen kuusipuutavara pois metsästä keskikesän määräaikoihin mennessä, muistuttaa valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätuholaki velvoittaa poistamaan vahingoittuneet kuuset pois metsästä, jos niitä on yli kymmenen kuutiometriä hehtaarilla. Jos kuoriaisia on runsaasti, kannattaa myös pienemmät puumäärät korjata pois metsästä.

Kuolleita ja kuorensa pudottaneita pystypuita ei tarvitse hävittää metsästä, koska ne eivät houkuttele kirjanpainajia. Sen sijaan tuholaisen luontaiset viholliset elävät näissä puissa. Lahopuusto on myös tärkeää metsäluonnon monimuotoisuudelle.

Metsänomistajille kerrotaan riskikohteista

Suomen metsäkeskus lähettää toukokuun alussa metsänomistajille kirjeitä kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista. Riskikohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaliitteeseen.

Riskikohteet on selvitetty Metsäkeskuksen paikkatietoaineistosta. Kirjanpainajien iskeytymiselle otollisia kohteita ovat varttuneet kuusikot alueilla, joilla kuoriaisten kanta on runsas, ja joiden läheisyydessä on ollut myrskytuhoja tai aiempia kirjanpainajatuhoja. Kirjanpainajia kiinnostavat myös kuusikot avoimien ja aurinkoisten alueiden reunassa. Riskikohteita voi katsoa myös Metsäkeskuksen verkkopalvelusta.