Kirjanpainajakuoriaisten parveilu on käynnissä – seuraa tuhojen etenemistä kartalla | Metsäkeskus

Kirjanpainajakuoriaisten parveilu on käynnissä – seuraa tuhojen etenemistä kartalla

Kirjanpainajien parveilu on käynnistynyt. Kuva seurantapyydyksen saaliista Keski-Suomesta. Kuva: Tero Ojarinta
Sään lämpeneminen on saanut kirjanpainajakuoriaiset liikkeelle. Kuoriaiset pesiytyvät vahingoittuneisiin ja tuulen kaatamiin kuusiin ja kuusipuutavarapinoihin touko-kesäkuussa. Heinä-elokuussa kuoriutuvat uudet kuoriaiset aiheuttavat pahimmillaan laajoja tuhoja kuusikoissa. Tuhojen kohdentumista voi seurata Metsäkeskuksen karttapalvelussa.

Kolea kevät on viivästyttänyt parveilun alkamista. – Lounais-Suomessa parveilu on nyt käynnistynyt ja Kaakkois-Suomessa kirjanpainajien aktiivisuus näkyy vahvasti. Keski-Suomen seurantapyydyksissä on ollut toistaiseksi hiljaisempaa. Tällä aikataululla on epätodennäköistä, että loppukesästä ennättäisi kehittyä vielä toinenkin kirjanpainajasukupolvi, arvioi metsän- ja luonnonhoidon erityisasiantuntija Hannu Heikkilä Suomen metsäkeskuksesta.

Kirjanpainajat (Ips typographus) lähtevät parveilemaan lämpötilan noustessa noin 18 asteeseen. Uusi kirjanpainajasukupolvi poistuu rungoista heinä-elokuussa. Kuivina ja lämpiminä kesinä nopeasti lisääntyvät kirjanpainajakuoriaiset voivat aiheuttaa taloudellisesti merkittäviä tuhoja kuusikoissa.

Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus seuraavat Etelä-Suomessa kirjanpainajien parveilun alkamista ja kannan kehittymistä parin päivän välein. Kesän seurantapyydykset on sijoitettu Yläneelle, Jyväskylään ja Rantasalmelle.

Tuulenkaatojen ja havupuutavaran poistamisella maastosta ehkäistään tuhoja

Kirjanpainajat lisääntyvät tuulen kaatamissa puissa, kuusipinoissa sekä heikkokuntoisissa pystypuissa. Jos vahingoittuneita kuusipuita on metsässä yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tuon määrän ylittävän osuuden. Poistaminen on tehtävä Etelä-Suomessa viimeistään heinäkuun alkupuolella ja pohjoisempana vähän myöhemmin.

Kirjanpainajakannat ovat viime vuosina olleet monin paikoin riskirajoilla Etelä-Suomessa.  Jatkuvat tuulituhot lisäävät tuhoriskiä. Kirjanpainajan leviämisen estämiseksi maanomistajan ja metsätalouden toimijoiden olisi tärkeää huolehtia siitä, että tuore kuusitavara ja tuulenkaadot korjataan tarkoin metsästä metsätuholain määräaikoihin mennessä.  Riskialueilla lakirajan alittavan puumäärän jättämistä metsään tulisi harkita huolella.

– Kesällä 2014 ja aiemmin kuolleiden puiden korjaaminen ei kuitenkaan auta tämän kesän tuhojen torjunnassa, muistuttaa Heikkilä. Metsänomistaja voi siis jättää vanhat havulahopuut ja kaatuneet lehtipuut metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Hyönteistuhojen eteneminen nähtävissä kartalla

Kirjanpainajankannan seuranta löytyy Metsäkeskuksen verkkopalvelusta. Tuhojen kohdentumista voi seurata myös Metsäkeskuksen karttapalvelussa. Viikoittain päivittyvä kartta on tehty tueksi metsäalan toimijoille ja tietojen lähteenä ovat hyönteis- ja tuulituhojen perusteella tehdyt metsänkäyttöilmoitukset. Tiedon avulla toimijat voivat kartoittaa omien asiakkaidensa metsien tuhotilanteen kohdennetusti.

Kartta hyönteis- ja tuulituhojen laajuudesta metsänkäyttöilmoitusten perusteella:
http://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=94e1a13adcd44d3889c3565a1122c6a5

Kartta kirjanpainajakannan iskeytymiselle alttiista alueista:
http://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=bfae1ce43f0e4ac088c4a8bb5887bee8

.