Kimmo Tiilikainen: ”Puuta käytetään maailman pelastamiseen, ei sen tuhoamiseen” | Metsäkeskus

Kimmo Tiilikainen: ”Puuta käytetään maailman pelastamiseen, ei sen tuhoamiseen”

uutiskuva-puhutaanmetsasta-tiilikainen.jpg
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korosti puheessaan metsien monimuotoisuuden vaalimista ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautumista. Kuva:Susanna Mikander
Metsäalan tulee varautua ilmastonmuutokseen, ennakoida tulevia luonnontuhoja, huolehtia luonnosta ja käydä harvennusrästien kimppuun, kannusti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Suomen metsäkeskuksen Puhutaan metsässä -tulevaisuuspäivässä.

Suomen metsäkeskuksen Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivässä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa etsittiin ratkaisuja siihen, kuinka metsäalalla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja huomioida entistä paremmin luontoarvot talousmetsien hoidossa.

Teemoihin johdatti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka totesi puheessaan, että metsien käytössä ja luonnonvarojen riittävyydessä on tultu ihmiskunnan kohtalonkysymysten äärelle.

- Puuta on käytettävä maailman pelastamiseen, ei sen tuhoamiseen, Tiilikainen muistutti.

Ministerin mukaan Pariisin ilmastosopimus ja pyrkimys päästöjen ja hiilinielujen tasapainoon ovat tuoneet metsille uudenlaisen merkityksen. Puulla on tärkeä rooli muovin korvaajana, rakennusraaka-aineena ja esimerkiksi tekstiilikuidun lähteenä.

- Meillä on velvollisuus kehittää puun käytön muotoja, jotka edistävät kestävyyttä, Tiilikainen sanoi.

Luonnon monimuotoisuutta vaalittava metsien käytössä

Tiilikainen toi puheessaan esiin, että METSO-rahoituksen ja erilaisten kampanjoiden avulla pysyvän suojelun piirissä olevien metsien ja soiden määrä on kasvanut viime vuosien aikana 20 000 hehtaarilla. Hänen mukaansa koko metsäalan on kuitenkin ymmärrettävä, ettei tiettyjen metsäalueiden suojelu riitä, vaan metsien käytössä on kautta linjan sitouduttava monimuotoisuuden vaalimiseen.

Tiilikainen listasi täsmätoimia, joiden avulla monimuotoisuutta metsissä voidaan edistää.

- Tuli on saatava kulotusten muodossa takaisin metsiin. Lehtojen lajistoista on pidettävä huoli, samoin perinneympäristöistä, joissa iso osa uhanalaisista lajeista elää. Lajistojen harvinaistumiskehitys on pystyttävä pysäyttämään ja erilaisten elinympäristöjen runsaus turvaamaan.

Samalla ilmastonmuutoksen vaikutuksia on ehkäistävä ennakoimalla ja torjumalla metsiin kohdistuvia luonnontuhoriskejä.

- Metsien harvennusrästien kimppuun käyminen on parasta varautumista. Hoidetut metsät pysyvät terveinä ja selviävät paremmin muun muassa myrskytuhoista ja metsäpaloista.

Helpot keinot on jo käytetty

Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivän työpajoissa haettiin toimivia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja metsäluonnon huomioimiseen. Hiilensidonnan maksimoinnin keinoiksi nähtiin muun muassa metsienhoidon ravinnetalouden parantaminen esimerkiksi puutuhkalannoituksen avulla sekä merkittävinä hiilinieluina toimivien suometsien kasvupotentiaalin hyödyntäminen.

- Helpot keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi metsien hoidossa on jo käytetty. Pitkällä aikavälillä tulee lisätä hiilen sidontaa esimerkiksi jalostamalla puulajeja, jotka ovat tuottavampia ja samalla vastustuskykyisiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille kuten sääilmiöille ja tuholaisille, totesi tutkimusprofessori Antti Asikainen Luonnonvarakeskuksesta.

Luonnon huomioimiseksi talousmetsien hoidossa keskustelijat ehdottivat, että metsänomistajille tulisi kertoa nykyistä enemmän hoitokustannusten lisäksi myös monimuotoisuuden hyödyistä. Lisäksi perättiin METSO-rahoituksen lisäämistä ja metsänomistajille suunnattua luonnonsuojelun ja hiilivarastojen ylläpidon kannustinjärjestelmää.

- Keinoja luonnon huomioimiseen on, mutta kaikkia ei vielä käytetä riittävästi. Säästöpuita osataan jo jättää, mutta tietoisuus esimerkiksi tekopökkelöiden ja riistatiheikköjen merkityksestä on vasta heräämässä, sanoi Metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntija Eljas Heikkinen.

Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivän työpajojen päätelmistä ja päivän aikana käytyjen Twitter-keskusteluiden teemoista koostetaan terveiset Kansallisen metsästrategian päivitystä valmistelevalle työryhmälle. Tapahtumaan osallistui metsä- ja puualan edustajia metsänomistajista ja metsäteollisuudesta päättäjiin, yrittäjiin, järjestöihin, tutkijoihin ja opiskelijoihin.Metsäalan väki etsi Metsäkeskuksen tulevaisuuspäivässä ratkaisuja vastuulliseen metsien hyödyntämiseen. Kuva:Susanna Mikander
 

.