Kemera-varoja on käytettävissä 55,9 miljoonaa euroa

uutiskuva-kemera-varat.jpg
Taimikon varhaishoito tulisi tehdä jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta.
Puuntuotannon edistämiseen on käytettävissä Kemera-varoja 55,9 miljoonaa euroa tänä vuonna. Viime vuonna Kemera-tukea jäi käyttämättä noin 7 miljoonaa euroa, mutta se ei vaikuttanut tämän vuoden tukiin. Kemera-tukea on tarjolla metsänomistajille yhtä paljon kuin viime vuonna.

Eniten Kemera-tukea on varattu tänä vuonna nuorten metsien hoitoon ja taimikoiden varhaishoitoon, yhteensä 42,8 miljoonaa euroa. Tällä tukisummalla olisi mahdollista tehdä metsänhoitotöitä noin 174 700 hehtaarin alalla koko maassa. Se tarkoittaisi sitä, että taimikoita ja nuoria metsiä pitäisi hoitaa lähes 30 000 hehtaaria enemmän kuin viime vuonna.

Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen arvioi, että tuo 30 000 hehtaarin lisäys metsänhoitoon työllistäisi kesäkaudeksi noin 400 metsuria tai 20 000 omatoimista metsänomistajaa.

- Taimikon varhaishoito on tehtävä jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta. Vuosittainen varhaishoidon tarve on Suomen yksityismetsissä noin satatuhatta hehtaaria. Kemera-tuella varhaishoitoa on tehty noin kolmannes tähän tarpeeseen nähden, Niskanen sanoo.

Asiantuntijan mukaan myös alueelliset erot ovat isoja. Eniten Kemera-varhaishoitoa on tarpeeseen nähden tehty Väli-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Lisätietoa taimikon varhaishoitomääristä suhteessa uudistushakkuisiin on kartalla.

Metsätieurakoihin myös hyvin tukea tarjolla

Metsäteiden perusparannukseen ja uusien teiden tekemiseen on osoitettu Kemera-varoja 6,5 miljoonaa euroa tänä vuonna. Summa on noin puolitoistakertainen edellisvuoden käyttöön verrattuna.

Viime vuonna teitä rakennettiin ja kunnostettiin Kemera-tuella yhteensä 684 kilometriä. Tänä vuonna tuella olisi mahdollista tehdä tietöitä yli 1 000 kilometrillä, mikä toisi työtä lisää noin 40 tienrakentajalle ja 10 urakoitsijalle.

- Työkohteista ei ole pulaa. Metsäteiden hyvä kunto on elinehto teollisuuden toimivalle puuhuollolle, Niskanen sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tämän vuoden puuntuotannon Kemera-varojen käyttösuunnitelman maaliskuun lopulla.

Lisätietoa Kemera-tuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Kemera-varojen käyttö vuosina 2012-2018