Kemera-töiden vanhentumiseen on useita syitä

Nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon hankkeita jäi viime vuonna toteuttamatta 3,5 miljoonan euron edestä määräaikaan mennessä.
Viime vuonna jäi tekemättä ja vanheni 3,5 miljoonan euron edestä nuoren metsän Kemera-töitä. Syitä tähän on monia. Metsäkeskus toivoo, että metsäalan toimijat pitäisivät huolta hankkeiden toteutusajoista. Näin mahdollisimman paljon tukirahoja saadaan maksettua.

Suomen metsäkeskus on selvittänyt viime vuonna vanhentuneiden Kemera-töiden jakautumista toimijoittain. Toteutumatta jäi noin 3,5 miljoonan euron verran nuoren metsän hoitotöitä, joihin oli myönnetty rahoitus Metsäkeskuksessa.

Puolet vanhentuneista ja tekemättä jääneistä hankkeista oli metsänhoitoyhdistysten laatimia. Suurten metsäyhtiöiden osuus toteuttamatta jääneistä hankkeista oli 18 prosenttia ja yksityisten metsänomistajien 23 prosenttia. Pienet metsäpalveluyrittäjät laativat noin kymmenesosan tekemättä jääneistä hankkeista.

Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntijan Yrjö Niskasen mukaan toteuttamatta jääneiden metsänhoitotöiden taustalla voi olla monenlaisia syitä. Hanke on voinut esimerkiksi osoittautua toteutusvaiheessa rahoituskelvottomaksi.

- Tiedoista ei myöskään voi päätellä, että juuri rahoituksen hakija on laiminlyönyt hoitotöiden tekemisen. Työt ovat saattaneet yhtä hyvin olla varsinaisen tuensaajan, eli maanomistajan vastuulla.

Eniten rahoituksen saaneita Kemera-töitä jäi tekemättä Pohjois-Suomen metsissä. Myös Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla tukipäätöksiä vanheni yhteensä noin 600 000 euron edestä.

Hankkeiden vanhentuminen ei ole uusi ilmiö

Viime vuonna toteuttamatta jääneiden nuoren metsän Kemera-töiden tukirahoilla olisi tehty metsänhoitotöitä noin 14 000 hehtaarin alalla viime vuonna. Työllisyysvaikutus olisi ollut 130-160 henkilötyövuotta.

Kemera-tuet maksetaan hakijoille vasta hankkeen toteuduttua, joten rahaa ei valunut hukkaan.

Niskanen muistuttaa, että Kemera-töiden vanhentuminen ei ole mikään uusi ilmiö. Viime vuonna jäi toteutumatta myös yli 2 000 terveyslannoitus-, metsätie-, kunnostusojitus- ja metsänviljelyhanketta. Metsäkeskus on lähettänyt kyselyn näistä hankkeista toimijoille.

- Toivomme saavamme vastaukset määräajassa, jolloin ennätämme käsitellä asiat ennen nuoren metsän hoidon hakusulun päättymistä, Niskanen sanoo.