Kemera-hakemuksia voi jättää kesäkuun alussa | Metsäkeskus

Kemera-hakemuksia voi jättää kesäkuun alussa

Rahoitushakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen lain tultua voimaan 1.6.2015. Kuva: Metsäkeskus
Uusi määräaikainen kestävän metsätalouden rahoituslaki eli Kemera-laki on vahvistettu. Osan töistä voi aloittaa heti kesäkuussa lain tultua voimaan. Aluksi kaikki hakemukset on toimitettava paperilla. Sähköisiä hakemuksia aletaan ottaa vastaan kuluvan vuoden aikana.

Rahoitushakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen lain tultua voimaan 1.6.2015. Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei näiden työlajien osalta tarvitse odottaa. Rahoitusta kuitenkin myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot. Lisäksi Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä ja vain Metsäkeskuksen tekemä päätös varmistaa valtion tuen saamisen.

Metsätien tekemisen, suometsien hoidon ja terveyslannoituksen voi aloittaa vasta Metsäkeskuksen rahoituspäätöksen jälkeen. Näissä työlajeissa rahoitushakemuksen lisäksi samassa yhteydessä tulee toimittaa hankkeen toteuttamissuunnitelma. Ensimmäiset rahoituspäätökset tehdään todennäköisesti heinäkuussa.

Tehdyistä töistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla. Niiden perusteella maksetaan aiemmassa vaiheessa haetut tuet.

Ensimmäiset uuden lain mukaiset hakemusasiakirjat valmistuvat toukokuun lopussa. Hakemusasiakirjat ovat tuolloin käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi Metsäkeskuksen verkkopalvelussa.

Lisätietoja

.