Kemera-hakemukset jätettävä viimeistään huhtikuussa | Metsäkeskus

Kemera-hakemukset jätettävä viimeistään huhtikuussa

Eduskunta hyväksyi uuden Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain tällä viikolla ja sen odotetaan tulevan voimaan ensi vuoden aikana. Voimaantulo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää uudelle tukijärjestelmälle.

Nykyisen Kemera-lain mukaisten hakemusten on oltava perillä Metsäkeskuksessa viimeistään 17.4.2015. Hakemusten käsittelylle metsäkeskuksessa, mahdollisille maastossa tehtäville tarkastuksille ja muiden selvitysten hankkimiselle jää aikaa reilu kaksi kuukautta, sillä Metsäkeskuksen on tehtävä rahoituspäätökset kesäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen nykyisen lain voimassaolo päättyy eikä sen nojalla voida enää myöntää uusia tukia. Myönnettyjen tukien maksatuksia voidaan kuitenkin jatkaa vuoden 2019 loppuun saakka.

Uusi Kemera-laki noudattaa Euroopan unionin maa- ja metsätalouden valtiontukia koskevia suuntaviivoja, jotka on laadittu vuosiksi 2014-2020. Uusi Kemera-laki edellyttää suuntaviivojen mukaisesti, että tukea metsätalouden töihin haetaan ennen töiden aloittamista. Tähän asti nuoren metsän hoitotyöhön ja siihen liittyvään energiapuun korjuuseen, juurikäävän torjuntaan sekä pystykarsintaan on voinut hakea tukea sen jälkeen, kun työ on jo tehty. Muut Kemera-työt ovat tähänkin asti edellyttäneet ennakkosuunnitelmaa.

Jos Euroopan komission hyväksynnän saaminen uudelle tukijärjestelmälle viivästyy, on mahdollista, että kestävän metsätalouden rahoitustukia ei ole mahdollista hakea tai maksaa heti vanhan Kemera-lain lakkaamisen jälkeen. Parhaassa tapauksessa uusi Kemera-laki saadaan voimaan 18.4.2015, jolloin rahoitushakemusten toimittaminen metsäkeskukselle voisi jatkua katkotta.

Lisätietoja

rahoitus- ja tarkastuspalvelujen päällikkö Aki Hostikka
puh. 029 432 5405
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

johtava metsälainsäädännön asiantuntija Janne Uitamo
puh. 029 432 4246
janne.uitamo(at)metsakeskus.fi

.