Käyttäjien toiveet toteutuivat Metsään.fi-palvelun uusina karttaominaisuuksina | Metsäkeskus

Käyttäjien toiveet toteutuivat Metsään.fi-palvelun uusina karttaominaisuuksina

Metsään.fi-palvelu on metsänomistajille maksuton.
Metsänomistajilta ja toimijoilta saadun käyttäjäpalautteen perusteella Metsään.fi-palveluun on lisätty uusia, käytettävyyttä parantavia karttaominaisuuksia. Metsänomistajat näkevät kartan nyt myös niistä tiloista, joista ei vielä ole metsävaratietoja saatavilla. Palvelu on metsänomistajille maksuton.

Metsään.fi-palvelun kartan voi nyt suurentaa koko näytön kokoiseksi. Uusien karttatyökalujen avulla kartalla voi mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja sekä tarkistaa kartalta koordinaattipisteet. Myös mittakaavan muuttaminen ja pohjakartan vaihtaminen ilmakuvaksi onnistuvat. Kartta on myös tulostettavissa A4 ja A3 kokoisena.

Suurempi kartta on käytössä niin metsäomistajilla kuin toimijakäyttäjilläkin. Kartan jatko-ominaisuuksia kehitetään edelleen asiakkailta tulevien toiveiden pohjalta.

Kaikkien omien tilojen rajat näkyviin

Ison kartan lisäksi metsänomistaja näkee palvelussa nyt myös kartat niistä metsätiloista, joista ei vielä ole saatavilla metsävaratietoja. Metsänomistaja näkee näissä tilanteissa metsätilan rajat, mahdollisen tiedon metsävaratiedon valmistumisajankohdasta sekä maastokartan ja ilmakuvat.

Voit tutustua uusiin karttaominaisuuksiin ja ottaa metsäsi tiedot käyttöön Metsään.fi-palvelussa maksutta.

Toimijakäyttäjät näkevät palvelussa yksinomaan ne metsänomistajien metsätilat, joista metsävaratiedot ovat jo saatavilla.

Mikä on Metsään.fi-palvelu?

Metsään.fi on Metsäkeskuksen tuottama, metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen asiointipalvelu, joka yhdistää osapuolet saman tiedon äärelle. Palvelu tuo tuoreen metsätiedon käden ulottuville ja tekee metsäasioiden hoitamisen vaivattomaksi. Palvelun käyttö muuttui maksuttomaksi yksityisille metsänomistajille sekä yhteismetsien osakkaille 1.3.2015 alkaen.

.