Käytä metsää, varjele luontoa | Metsäkeskus

Käytä metsää, varjele luontoa

Kaatunut puunrunko keväisessä metsässä.
Yksittäiset myrskytuhopuut kannattaa jättää myös talousmetsään lahoamaan kodiksi metsän pienimmille eliöille.
Monilla metsänomistajilla on useita eri tavoitteita metsälleen. Eri tavoitteille voi varata metsässä täysin omat alueensa tai asioita voi hoitaa rinnakkain. Arkimetsänhoitoa on, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan kaikissa metsänhoitotöissä. Metsäomistaja voi parantaa luonnon monimuotoisuutta pienillä valinnoilla ilman suuria kustannuksia.

20.4.2020 käynnistynyt Metsään.fi-palvelun Käytä metsää, varjele luontoa -kampanja nostaa esiin pieniä tekoja, joilla voi luonnon monimuotoisuutta parantaa. Kampanjassa kysytään: Miten olet ottanut luonnon huomioon metsässäsi? Kun kirjaudut Metsään.fi-palveluun ja vastaat kyselyyn 31.10.2020 mennessä, osallistut arvontaan. Arvonnan voittaja voi valita joko puoli päivää kestävän neuvonnan maastossa ammattilaisen kanssa tai upeita luonnontuotteita sisältävän tuotepaketin.  

Näin huomioit luontoasioita arkimetsänhoidossa 

  • Lisää ja säilytä lahopuuta - autat tuhansia eliölajeja turvaamaan ravinteiden kiertoa. 
  • Jätä säästöpuuryhmiä ja riistatiheikköjä - tarjoat luonnon eläimille suojaa ja ravintoa. 
  • Suosi sekapuustoisuutta - lisäät luonnon monimuotoisuutta, vähennät tuhoriskejä ja elävöität maisemaa. Samalla parannat maaperää ja lisäät puuston kasvua. 
  • Säilytä puronvarren varjoisuus - autat arvokkaan elinympäristön kasveja ja eläimiä sekä parannat puron veden laatua. 
  • Jätä vesistön varrelle suojavyöhyke - turvaat vesistön säilymisen puhtaampana. 

Lue lisää verkkosivuiltamme: Luonnonhoitotoimien tarkistuslista ja neuvontatyökalu.

Metsä- ja luontotieto samassa osoitteessa 

Metsään.fi-palvelusta löydät puustotietojen lisäksi monipuolista luonto- ja ympäristötietoa. Tiedot auttavat sinua arkimetsänhoidon suunnittelussa. Kartta-aineistoista voit tarkistaa, onko tilallasi tavattu uhanalaista lajia, haukanpesää, liito-oravaa tai muinaisjäännöstä. Näet myös mahdolliset Metso-suojeluun soveltuvat kohteet sekä olemassa olevat luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet. 

Metsään.fi-palvelussa voit hoitaa asioitasi sähköisesti ja suunnitella metsätöitäsi 

Nyt on hyvä aika katsoa, mitä töitä metsäsi tarvitsee ja suunnitella, mihin töihin oma aika riittää. Jos oma aika ei riitä kaikkien töiden tekemiseen, kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä metsäalan palveluntarjoajiin. Näin varmistat, että saat omat työkohteesi vielä tämän vuoden työlistalle. Metsään.fi-palvelusta löydät myös metsäsi sijaintikunnan ja asuinpaikkakuntasi palveluntarjoajat. Voit antaa heille suostumuksen nähdä metsätietosi, jolloin he voivat tehdä sinulle metsien hoitoon, hakkuisiin ja luontoasioihin liittyviä ehdotuksia. 

Metsään.fi-palvelun käyttö on ollut vilkasta  

Metsään.fi-palvelun käyttö on aiempina vuosina vuodenvaihteen jälkeen ollut hiljaisempaa, mutta tänä vuonna palvelua on käytetty huomattavasti ahkerammin kuin yleensä. Kirjautumismäärät nousivat tammikuussa yli 30 % ja helmikuussa yli 50 % vuoden takaisiin lukuihin verrattuna.  

Nyt poikkeusaikana, kun liikkuminen on rajoitettua ja useat asiakaspalvelupisteet suljettuna, varmasti myös moni uusi käyttäjä löytää sähköisen asiointimahdollisuuden. Oletko sinä yksi heistä? Kirjaudu Metsään.fi-palveluun ja katso, mitä tietoja sinun metsästäsi löytyy, voit yllättyä. Kerro samalla omista teoistasi metsäluonnon hyväksi ja osallistu arvontaamme

.