Kamala luonto – Ihana monimetsä: ilves ja kärppä tuovat luonnonhoidon lähelle metsänomistajia | Metsäkeskus

Kamala luonto – Ihana monimetsä: ilves ja kärppä tuovat luonnonhoidon lähelle metsänomistajia

uutiskuva-monimetsa.jpg
Kamala luonto -sarjakuvasta tutut hahmot kertovat luonnonhoidon keinoista.
Talousmetsien monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa voidaan edistää pitämällä luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa. Monimetsä-hanke viestii luonnonhoidon keinoista metsänomistajille ja metsäalan toimijoille koulutuksissa, maastoretkillä, videoilla ja nyt myös sarjakuvahahmojen avulla. 

Uutinen 9.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt jatkaa suositun Monimetsä-hankkeen toimintaa vuosille 2020-2022. Monimetsä-hankkeen tapahtumilla, materiaaleilla ja videoilla lisätään metsänomistajien tietämystä talousmetsien luonnonhoidon merkityksestä ja keinoista. Metsänomistajille keväällä pidetyn luonnonhoito-webinaarisarjan tallenteet löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

– Metsänomistajat haluavat kehittää toimintaansa ympäristön kannalta yhä kestävämmäksi. Kannustamme metsänomistajia tuomaan luonnonhoidon tavoitteet esille hakkuista sovittaessa, toteaa hankkeen projektipäällikkö Sanna Kotiharju Suomen metsäkeskuksesta

Monimetsällä on tarjottavaa myös metsäammattilaisille, jotka hyötyvät työkaluista ja osaamisesta luonnonhoidon keinojen käytössä. 

– Metsänomistajalähtöinen ja hakkuukohteen luontoarvot huomioon ottava suunnittelu ja toteutus lisäävät asiakastyytyväisyyttä, sanoo hankkeelle sisältöjä tuottavan Tapio Oy:n johtava asiantuntija Lauri Saaristo

Tänä vuonna Monimetsässä seikkailevat myös Kamala luonto -sarjakuvasta tutut hahmot. Ilves ja kärppä kavereineen nähdään kommentoimassa metsään jätettyjä säästöpuita, lahopuita ja suojavyöhykkeitä.

– Kun meiltä pyydettiin kuvituksia Monimetsä-hankkeeseen, ei tarvinnut kahta kertaa miettiä. On hienoa olla hahmoinemme mukana tässä hankkeessa, sillä tällainen luonnonhoito on arvojemme mukaista ja lähellä sydäntämme, kertovat Kamala luonto -sarjakuvan tekijät Jarkko Vehniäinen sekä Marja Lappalainen

Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 

Haapa on tärkeä säästöpuu. Kuva: Sanna Kotiharju


 

.