Ilmoita havaintosi metsätien kunnosta uudella sovelluksella | Metsäkeskus

Ilmoita havaintosi metsätien kunnosta uudella sovelluksella

uutiskuva-metsaan-tie-sovellus2.jpg
Mobiilisovelluksella voi ilmoittaa esimerkiksi, onko metsätie aurauksen tarpeessa.
Suomen metsäkeskuksen ja RoadsML:n Metsään Tie -mobiilisovelluksella voi tallentaa ja ilmoittaa havaintoja kotimaan metsäteiden kunnosta. Ilmoitetut tiedot metsäteistä kootaan Metsäkeskuksen karttapalveluun, jossa ne ovat avoimesti kaikkien tienkäyttäjien nähtävissä ja hyödynnettävissä.

Metsäkeskus kutsuu kaikkia tienkäyttäjiä ilmoittamaan havaintojaan kotimaan metsäteiden kunnosta uudella Metsään Tie -mobiilisovelluksella. Sovelluksella voi ilmoittaa yksittäisiä havaintoja esimerkiksi metsätien liukkaudesta, kelirikosta, kuopista ja kivistä, tulvahaitoista tai aurauksen tarpeesta. Sen lisäksi käyttäjä voi raportoida tietoja esimerkiksi ajorajoituksista ja kääntöpaikoista. Tietoa kerätään anonyymisti joukkoistetun tiedonkeruun menetelmällä.

Metsään Tie -sovelluksella voi tallentaa tietietoa myös ajon aikana älypuhelimen GPS-paikannusta hyödyntäen. Tallennuksen aikana älypuhelimen sensorit mittaavat ajoneuvon tärinää. Tärinän määrä ja voimakkuus kertovat metsätien kunnosta. Ajon jälkeen sovelluksen käyttäjällä on mahdollisuus antaa myös oma arvio ajamansa metsätien kunnosta.

Sovelluksen voi ladata maksutta Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin sovelluskaupasta.

Mobiilisovelluksen on tuottanut RoadsML Oy, joka voitti keväällä 2018 Ultrahack-kilpailun metsähaasteen sovellusideallaan. Sovellus on kehitetty osana maa- ja metsätalousministeriön avoimen metsätiedon kärkihanketta ja DataBio-projektia.

- Olemme iloisia, että saimme mahdollisuuden toteuttaa metsäteiden kuntoa ja olosuhteita kartoittavan sovelluksen Metsäkeskukselle. Odotamme sovellukselle mahdollisimman paljon käyttäjiä osoittamaan, että joukkoistetussa tiedonkeruussa on voimaa, sanoo Jussi-Pekka Martikainen RoadsML Oy:stä.

Tiehavainnot kerätään karttapalveluun

Tienkäyttäjien havainnot ja ajotiedot metsäteiden kunnosta kerätään Metsäkeskuksen uuteen Metsätietieto-karttapalveluun. Karttapalveluun tuotetaan myös tietoa metsäteiden vaikutusalueella olevasta puuston määrästä.

- Sovelluksen kautta lähetetyt tiedot tulevat näkyviin karttapalveluun maksimissaan viiden minuutin viiveellä. Näin sovelluksen käyttäjällä on mahdollisuus tarkistaa ajamansa tiekuntotiedot karttapalvelusta lähes heti ajonsa jälkeen, kertoo Metsään Tie -hankkeen projektipäällikkö Mikko Kesälä Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätien kunto vaihtelee sääolosuhteista ja vuodenajasta riippuen. Ajantasainen tieto teiden kunnosta sekä tieverkoston vaikutusalueella olevasta puuston määrästä auttaa metsäalan toimijoita esimerkiksi puunkorjuun ja -kuljetusten suunnittelussa. Metsänomistajat voivat hyödyntää tietoa esimerkiksi metsäteiden kunnostustöiden tai uusien tiehankkeiden suunnittelussa.

.