Ilmastokestävä metsätalous on yksi metsästrategian uusista tavoitteista

uutiskuva-metsastrategia.jpg
Nyt päivitetty kansallinen metsästrategia on voimassa vuoteen 2025 saakka.
Kansallisen metsästrategian muutokset vahvistettiin hallituksessa helmikuun loppupuolella. Ilmastokestävä metsätalous ja puupohjaiset tuotteet nousivat uusina tavoitteina mukaan strategiaan.

Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen näkyvät vahvasti päivitetyssä kansallisessa metsästrategiassa. Strategian mukaan metsien käytön täytyy tukea kotimaan ilmastopolitiikkaa. Metsäalalla tulee lisätä tietämystä hiilivarastojen ja hiilensidonnan kehittymisestä sekä siitä, kuinka ilmastonmuutokseen voidaan sopeutua.

Ilmaston lämpeneminen lisää metsätuhoja. Strategian mukaan tuhoihin voidaan varautua suosimalla metsissä sekapuustoa ja torjumalla vieraslajien ja kasvitautien leviämistä. Varautumisessa auttavat myös monipuoliset metsänkäsittelymenetelmät.

- Vaikka metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on maailmanlaajuisesti paljon pienempi kuin liikenteen tai energiantuotannon, on metsiin sitoutuvalla hiilellä Suomen ilmastotavoitteille suuri merkitys. Metsäkeskuksessa olemme korostaneet paitsi hiilen sitoutumista kestävästi kasvatettuihin metsiin, myös metsien hoitoa tuhoriskien pienentämiseksi, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Ilmastokestävyyden lisäksi uutena tavoitteena kansallisessa metsästrategiassa on uusien puupohjaisten tuotteiden kehittäminen. Puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata useita uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Metsäkeskus on mukana useissa puun käyttöä ja puurakentamista edistävissä hankkeissa.

Hakkuutavoite säilyy ennallaan

Metsien kasvu on kiihtynyt Suomessa viime vuosikymmenten aikana. Metsästrategian päivityksessä talousmetsien vuotuinen hakkuutavoite pysyy ennallaan noin 80 miljoonassa kuutiometrissä.

Strategian mukaan metsistä tulee riittää puuta raaka-aineeksi teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita, mutta sen lisäksi metsiä tulee säilyttää hiilinieluina. Yhtenä tavoitteena strategiassa on myös metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

- Kotimaan metsien puuvaranto kasvaa nykyisillä noin 70-75 miljoonan kuutiometrin hakkuumäärillä yli 30 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Aktiivisella ja kestävällä metsien hoidolla pyritään siihen, että metsien kasvu ja käyttömahdollisuudet lisääntyvät edelleen, jotta pystytään samanaikaisesti tyydyttämään puun käytön tarpeet sekä muut metsiin kohdistuvat odotukset, Niskanen sanoo.

Metsänomistajat saavat tietoa arvokkaista luontokohteista Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta. Palvelussa olevat tiedot auttavat turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja sovittamaan yhteen metsien eri käyttömuotoja.

Nyt päivitetty kansallinen metsästrategia on voimassa vuoteen 2025 saakka. Suomen metsäkeskus on mukana strategian metsätiedon, metsänhoidon ja luonnonhoidon hankekokonaisuuksissa.  

Kansallinen metsästrategia 2025 -päivitys