Hirvivahinkoarviointien määrä kaksinkertaistui – Laskuri auttaa metsänomistajaa

hirvivahingot.jpg
Metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat nyt arvioida hirvivahinkojen suuruutta uuden hirvivahinkolaskurin avulla.
Metsänomistajat ovat hakeneet korvauksia hirvien aiheuttamista metsätuhoista huomattavasti edellisvuotta enemmän. Suomen metsäkeskukseen on tullut vahinkoarviointipyyntöjä marraskuun puoliväliin mennessä yli kaksinkertainen määrä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osa hirvivahinkojen maastoarvioinneista siirtyy ensi vuoteen.

Metsänomistajat ovat hakeneet vilkkaasti korvauksia hirvituhoista kuluvana vuonna. Marraskuun puoliväliin mennessä Suomen metsäkeskus on tehnyt vahinkoarviointeja noin 2 640 hehtaarilla, kun edellisvuonna vastaavaan aikaan arvioitu määrä oli 1 204 hehtaaria.

Eniten vahinkojen maastoarviointeja on tehty tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa.

Suomen metsäkeskus jatkaa hirvivahinkoarviointeja tänä vuonna niin kauan, kun se on maastossa mahdollista. Osa maastoarvioinneista siirtyy vuoteen 2018. Metsäkeskuksessa on odottamassa noin 140 hirvivahinkoarviointipyyntöä, joista valtaosa ehditään hoitaa kuluvan vuoden puolella. Noin 50 maastoarviointia siirtyy ensi vuodelle, ja niistä ilmoitetaan suoraan maanomistajille.

Vahinkolaskuri auttaa määrittämään korvaustason

Metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat arvioida hirvivahinkojen suuruutta uuden hirvivahinkolaskurin avulla ennen kuin tekevät vahinkoilmoituksen Suomen metsäkeskukselle.
Hirvien aiheuttamien taimikkovahinkojen arviointi on muuttunut yksinkertaisemmaksi. Korvaustason määrittäminen onnistuu laskurin avulla myös muilta kuin hirvivahinkoarvioinnin ammattilaisilta.

Riistaeläimen aiheuttama vahinko korvataan vain, jos riistavahinkolaissa määritellyt vahinkokriteerit täyttyvät ja korvauksen hakijalle aiheutuneiden vahinkojen yhteen laskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa. Silloin kun vahinkojen määrä ei ylitä korvauskynnystä, joutuu hakija maksamaan arviointikustannukset Suomen metsäkeskukselle.

-Korvauskynnys on aiheuttanut metsänomistajille ja heitä avustaville metsäammattilaisille päänvaivaa. Työvälinettä tämän ongelman käsittelyyn ei ole tähän saakka ollut, joten laskuri tulee todella tarpeeseen, toteaa metsäneuvoja Heikki Kuoppala Metsäkeskuksesta.

Laskurin käyttö on ilmaista

Hirvivahinkolaskuria voi käyttää sekä taimikoiden että varttuneempien puustojen vahinkojen arviointiin. Laskuri antaa oikeita tuloksia vain silloin, kun siihen on syötetyt oikeat tiedot. Tämän vuoksi ennen laskurin käyttöä on syytä perehtyä Metsäkeskuksen verkkosivuilla ohjeisiin ja asiaa koskeviin säädöksiin. Mikäli metsänomistajalla on epävarmuutta esimerkiksi puustotunnusten tai kasvupaikkaluokan määrittämisessä, kannattaa hänen pyytää apua metsäammattilaiselta.

Hirvituholaskurin on toteuttanut Tapio Oy maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Laskurin käyttö on ilmaista, ja se onnistuu ilman kirjautumista.

 

Uutista päivitetty 24.11.2017. Lisätty tekstiä hirvivahinkoarviointien määrän kasvusta.