Hirvieläinten aiheuttamien metsävahinkojen korvaukset vähenivät | Metsäkeskus

Hirvieläinten aiheuttamien metsävahinkojen korvaukset vähenivät

Hirvituhojen määrä on vähentynyt suuressa osassa maata. Kuva: Jaakko Alatalo
Suomen metsäkeskus arvioi hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja vuonna 2014 selvästi vähemmän kuin vuonna 2013. Kaikkiaan korvauksia maksetaan vuoden 2014 vahingoista noin 460 000 euroa, kun vuoden 2013 vahingoista niitä maksettiin 876 000 euroa. Vuosina 2011-2013 korvaukset ovat olleet moninkertaisia nykyiseen verrattuna.

Varsinkin Pohjois-Suomessa vahingoittuneita alueita oli vähemmän ja samalla korvausten määrä vähenee. Osassa Suomea korvauksia maksetaan jopa vain neljäsosa aiempien vuosien määrästä. Kaikkiaan tuhoja arvioitiin 1283 hehtaarilla. Arvioitujen vahinkojen pinta-ala on puolittunut vuodesta 2013. Korvattaviin vahinkoihin eivät tule mukaan ne, joissa 170 euron korvauskynnys ei ylity. Näitä tapauksia on aiempaa enemmän, koska taimikoiden laskennallista arvoa pienennettiin vuonna 2013 merkittävästi. Korvaukset vuoden 2014 vahingoista maksetaan metsänomistajille kevään aikana.

Vaikka hirvituhojen määrä vähenee, osassa Pohjois-Suomea hirvikannassa on merkkejä voimakkaasta keskittymisestä riistakeskusalueen sisällä. Tihentymät aiheuttavat nopeasti vakavia metsävahinkoja varsinkin talvilaidunalueilla.

Lue koko tiedote aiheesta

.