Haukkojen pesintää voi auttaa talousmetsissä

Hiirihaukan poikaset kurkistavat männyn tuulenpesään rakennetusta pesästä. Kuva: Pasi Makkonen.
Metsissä pesivät haukat ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä. Suomen metsäkeskus ja petolintuasiantuntijat ovat laatineet metsänomistajille ja metsäammattilaisille ohjeet, joiden avulla voidaan turvata haukkojen pesintää talousmetsissä.

Hiirihaukka, mehiläishaukka ja kanahaukka pesivät varttuneissa metsissä. Metsätalous voi kaventaa petolintujen elintilaa, kun pesämetsiä hakataan ja harvennuksissa poistetaan pesäpuiksi sopivia kasvuvikaisia puita.

Suomen metsäkeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ovat laatineet yhteistyössä uudet metsienkäsittelyohjeet, joiden avulla voidaan parantaa uhanalaistuneiden metsähaukkojen pesintämahdollisuuksia. Ohjeet tähtäävät haukkojen pesäpaikkojen suojaamiseen ja sopivien pesäpuiden säästämiseen.

- Metsänomistaja voi lykätä hakkuuta haukan pesämetsässä tai mahdollisesti hakata pesämetsän sijasta ensin tilan toisen metsäkohteen. Jos hakkuuta ei voida välttää, pesäpuun ympärille kannattaa jättää riittävä säästöalue metsää suojaksi, kertoo Luonnontieteellisen keskusmuseon petolintututkija Heidi Björklund.

Metsänkäsittelyt pesäalueella tulisi tehdä mieluiten lintujen pesimäkauden ulkopuolella. Herkintä aikaa on lajista riippuen maalis-elokuu. Metsiin voisi harvennushakkuissa jättää myös kasvuvikaisia tai vankkaoksaisia puita. Näin niitä olisi tarjolla haukkojen pesäpuiksi metsän kehityksen myöhäisemmässä vaiheessa.

Pesinnän turvaaminen on vapaaehtoista

Petolintujen pesinnän huomioimista metsätaloudessa on edistetty aiemmin luonnonhoidon hankkeessa Pohjois-Karjalassa. Hanketta veti Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija Hannu Lehtoranta. Kokemukset on nyt jalostettu yleisiksi ohjeiksi Luomuksen koordinoimassa metsäpetolintuhankkeessa, joka on osa METSO-monimuotoisuusohjelmaa.

Petolintututkija Björklund korostaa, että pesintää auttavat toimet ovat metsänomistajille täysin vapaaehtoisia, eikä niistä makseta korvausta. Laki kieltää lähinnä pesien vahingoittamisen.

- Metsänomistajat suhtautuvat pesäpaikkojen säästämiseen yleensä myönteisesti. Omassa metsässä pesivä iso petolintu voi olla metsänomistajalle ylpeyden aihe.

Haukkoja auttava metsänomistaja tukee laajemminkin metsäluonnon monimuotoisuutta. Haukkojen valitsemissa metsissä on usein muitakin huomionarvoisia metsälajeja. Jotkin pikkulinnut hakeutuvat haukkareviireille turvaan omilta saalistajiltaan ja pöllöt pesivät vanhoissa haukanpesissä.

Ohjeet pesäpaikkojen säästämiseen ja sopivien pesäpuiden jättämiseen ovat Luomuksen ja Metsäkeskuksen verkkosivuilla.