Harjujen paahdeympäristöjen hoito-ohjeet yksissä kansissa | Metsäkeskus

Harjujen paahdeympäristöjen hoito-ohjeet yksissä kansissa

Harjumetsien paahteiset elinympäristöt ja niihin erikoistunut lajisto ovat taantuneet muun muassa umpeenkasvun ja metsäpalojen torjumisen seurauksena. Kuva: Matti Seppälä
Harjujen paahteisten elinympäristöjen hoito-ohjeet on nyt koottu yksiin kansiin. Metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyön tuloksena syntynyttä julkaisua voidaan hyödyntää luonnonhoidon suunnittelussa ja edistää harjuluonnon ja vaateliaiden lajien elpymistä.

Ympäristö- ja metsäalan toimijoiden monivuotisen yhteistyön tuloksena tehtyyn Harjumetsien paahde-elinympäristöt -julkaisuun on koottu paahderinteiden hoitohankkeissa kertynyt tieto ja ohjeet avuksi luonnonhoidosta kiinnostuneille. Harjut ovat tärkeitä paitsi niihin erikoistuneille lajeille myös ihmisille. Harjut ovat osa suomalaista kansallismaisemaa ja tärkeitä virkistysalueita.

Yhteistyöhankkeissa huomattiin, että metsätalous, luonnonhoito ja vaateliaiden lajien turvaaminen eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan niitä voidaan toteuttaa samanaikaisesti kustannuksia säästäen.

Harjumetsien paahteiset elinympäristöt ja niihin erikoistunut lajisto ovat taantuneet muun muassa umpeenkasvun ja metsäpalojen torjumisen seurauksena. Suomen ympäristökeskus koordinoi vuodesta 2006 alkaen kolmea harjujen paahde-elinympäristöjen hoitoa kehittävää hanketta. Hankkeissa tunnistettiin hoidon kannalta tärkeitä kohteita, tutkittiin hoitomenetelmien vaikuttavuutta ja lisättiin metsä- ja ympäristöalan ammattilaisten yhteistyötä harjujen luonnonhoidossa.

Metsäkeskus, Metsähallitus ja UPM olivat Suomen ympäristökeskuksen pääyhteistyötahoina hoitokokeiden suunnittelussa, toimenpiteiden ideoinnissa ja luonnonhoitotoimenpiteiden toteutuksessa.

Lue tiedote aiheesta

.