Hallitusohjelmatavoitteet esillä SuomiAreenan ministeritapaamisissa | Metsäkeskus

Hallitusohjelmatavoitteet esillä SuomiAreenan ministeritapaamisissa

Lounais-Suomen metsäneuvosto ja ministeri Leppä
Lounais-Suomen metsäneuvosto toi toiveita hallitusneuvotteluihin ministeri Jari Lepälle. Kuva: Maria Mäki-Hakola
Lounais-Suomen metsäneuvosto tapasi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän sekä elinkeinoministeri Katri Kulmunin SuomiAreenassa Porissa keskiviikkona 17.7.2019. Esillä olivat Lounais-Suomen metsäneuvoston esitykset hallitukselle metsäbiotaloutta tukeviksi toimenpiteiksi. Esimerkiksi puurakentamisessa Suomi on selkeästi jäljessä verraten vaikkapa Ruotsiin.

Porissa puhututti muun muassa Kansallinen metsästrategia 2025. Maa- ja metsätalousministeriön asettamilla maakunnallisilla metsäneuvostoilla onkin tärkeä rooli kansallisen metsästrategian tukemisessa ja toteuttamisessa. Metsäneuvostojen laatimiin alueellisiin metsäohjelmiin sisältyvät muun muassa tavoitteet metsän- ja luonnonhoidolle sekä tavat edistää metsäelinkeinojen kannattavuutta.

- Tässä ajassa tärkeää on yhteistyö ja yhteisen ymmärryksen hakeminen. Alueelliset metsäohjelmat ovat toimenpideohjelmia, joissa korostuvat konkreettinen tekeminen ja yhteiset ratkaisut taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi, kommentoi aluejohtaja Helena Herttuainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäneuvosto tapasi myös ministeri Kulmunin SuomiAreenalla Porissa. Kuva: Maria Mäki-Hakola

Monimuotoisuus, kasvu ja puurakentaminen tapetilla

Ministeritapaamisten tärkeiksi teemoiksi nousivat myös metsien kasvu, monimuotoisuus ja hiilinielut, puurakentaminen, metsäosaaminen, metsä- ja luontotieto sekä metsäbiotalouden kuljetusyhteydet. Metsien kasvun ja elinvoiman lisäämisen keinoiksi nähtiin muun muassa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon riittävä tukeminen ja hoitorästien purkaminen. Puuttomien alueiden metsittämistä tulisi myös tukea entistä paremmin. Potentiaalisia metsityskohteita kartoittaakin Metsäkeskuksen tuore Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi- hanke. Metsien monimuotoisuutta taas turvaa esimerkiksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn riittävä ja oikein kohdennettu rahoitus. 

Puurakentamisessa Suomi on selkeästi jäljessä verraten esimerkiksi naapurimaahamme Ruotsiin. Ilmastoystävällistä puurakentamista tulisikin lisätä esimerkiksi parantamalla puurakentamisen kilpailukykyä kehittämällä rakentamismääräyksiä ja julkisia hankintoja. Keskusteluissa nostettiin esiin myös mahdollisten velvoitteiden asettaminen rakentajille ja rakennuttajille puurakentamisen lisäämiseksi.

Metsä- ja biotalouden osaamisen sekä metsä- ja luontotiedon edistämisen keinoiksi tapaamisissa nousivat esimerkiksi metsäalan oppilaitosten toiminnan turvaaminen ja uusien tuotteiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Metsätalouden kuljetusyhteyksien parantamisen keinoiksi nähtiin taas muun muassa yksityisteiden hoidon ja perusparannusten mahdollistaminen yksityistieavustuksia lisäämällä.

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin terveisissä Lounais-Suomen metsäneuvostolle korostuivat kotimaisen metsä- ja biotalouden investointien avainasema kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

- Mikäli emme investoi Suomeen, vastaavat tuotteet tullaan tekemään ulkomailla, kommentoi Kulmuni.

Yhteiset tavoitteet vievät eteenpäin

Jaettu tahtotila metsäbiotalousasioista ei tullut puskista. Yhteisenä tavoitteena on pitää Suomi edelläkävijänä bio- ja kiertotalouden osaamisessa ja ratkaisuissa jatkossakin.

- Jokaiselle kohdalle löytyi selkänoja hallitusohjelmasta, summasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Lounais-Suomen metsäneuvoston hallitusohjelmatavoitteista tapaamisen lopuksi.

Delegaatiossa olivat mukana metsäneuvoston varapuheenjohtaja, koneyrittäjä Pasi Heino, UPM:n aluejohtaja Matti Toivakainen, MTK:n kenttäpäällikkö Markus Nissinen ja 4H-liiton kehityspäällikkö Hilkka Näse. Lisäksi mukana olivat Metsäkeskuksen aluejohtaja Helena Herttuainen ja elinkeinopäällikkö Tapio Nummi.

Lisätietoa metsäneuvostoista Metsäkeskuksen verkkosivuilta.
 

.