Drone kerää ketterästi tietoa metsästä | Metsäkeskus

Drone kerää ketterästi tietoa metsästä

uutiskuva-drone.jpg
Suomen metsäkeskus kerää tarkastustietoa jatkossa yhä enemmän satelliittien ja drone-lennokkien avulla. Kuva: Jorma Jyrkilä
Drone-lennokin keräämästä tiedosta erottuvat yksittäiset puut ja jopa ajourien painaumat. Tiedot tallentuvat digitaalisessa muodossa, ja niitä voidaan hyödyntää metsätöiden tarkastuksissa ja metsä- ja rahoituslain valvonnassa.

Uutinen 7.10.2019

Drone sujahtaa metsäautotieltä taivaalle Nuuksion kansallispuiston kupeessa Espoossa. Viereinen, juuri harvennettu kuusikko on osunut Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastuksen kohteeksi.

Kohteella kokeillaan uutta menetelmää tarkastuksessa tarvittavan tiedon keruussa.

- Saamme tulkittua dronen keräämästä datasta numeerista tietoa ajourien leveydestä, tiheydestä ja jopa urien painaumista. Myös jäävä puusto erottuu puu puulta, sanoo asiantuntija Janne Sarkeala MosaicMill Oy:sta.

MosaicMill toimii yhtenä alihankkijana Metsäkeskuksen Tarkastustoiminnan digitalisointi -hankkeessa, joka käynnistyi viime vuonna. Ensimmäiset tulokset ovat lupaavia.

- Kehitystä tapahtuu koko ajan. Droneissa käytetyt sensorit tulevat tarkemmiksi, ohjelmat kehittyvät, yksittäiset puut tunnistetaan paremmin ja sijaintitarkkuus paranee, Sarkeala luettelee.

Uusi tiedonkeruumenetelmä käyttöön jo ensi vuonna

Metsäkeskus tarkastaa vuosittain tuhansia metsissä tehtyjä töitä. Tähän asti tarkastukset on tehty maastossa otannan ja harkinnan perusteella ihmistyönä. Jatkossa tarkastustietoa kerätään yhä enemmän satelliittien ja kauko-ohjattavien drone-lennokkien avulla.

Metsäkeskuksen projektipäällikkö Lauri Haataja on innoissaan uuden äärellä. Epäileviäkin arvioita on esitetty tähän asti paljon tarkkaa koe-alamittausta maastossa vaatineen työn digitalisoinnista.

- Uskon vakaasti, että tästä jalostuu tulevaisuuden metsälakien tarkastusmenetelmän ydin, Haataja sanoo.

Jos tarkastusten automatisointi onnistuu, jää Metsäkeskuksen metsäneuvojan tehtäväksi esimerkiksi korjuujälkitarkastuksissa vain puustovaurioiden arviointi jäljelle jääneestä puustosta sekä tarkastusraportin laadinta. Digitalisoinnista on apua myös muissa metsätöiden tarkastuksissa.

- Lupaavalta näyttää. Tarkoitus on ottaa menetelmä käyttöön osassa tarkastuslajeja jo ensi vuonna, Metsäkeskuksen rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka sanoo.

Tarkastustoiminnan digitalisointi -hanketta rahoittaa Business Finland innovatiiviset julkiset hankinnat -ohjelman kautta.

Lauri Korhonen Metsälinkki Oy:stä lennättää dronea. Kuva: Jorma Jyrkilä

 

.