Alueellisten metsäohjelmien luonnokset ovat kommentoitavissa | Metsäkeskus

Alueellisten metsäohjelmien luonnokset ovat kommentoitavissa

Männyn oksa järvimaisemaa vasten
Palautetta alueellisista metsäohjelmista voi antaa elokuulle saakka.
Alueellisten metsäohjelmien 2021-2025 luonnokset on koottu Metsäkeskuksen verkkosivulle. Palautetta luonnoksista voi antaa elokuulle saakka.

Uutinen 7.7.2020

Alueellisten metsäohjelmien tavoitteena on metsien mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen metsätaloudessa ja metsien muussa käytössä ympäristönäkökohdat huomioiden. Valmistelun lähtökohtana on kokonaiskestävyyden hakeminen sekä taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden yhteensovittaminen metsien käytössä. 

Alueelliset metsäohjelmat ovat metsälakiin perustuvia metsien käytön kehittämis- ja toimenpideohjelmia. Niiden toimenpiteet edistävät monipuolisesti alueiden metsien hyödyntämistä paikalliset lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden. Ne tukevat osaltaan Kansallisen metsästrategia 2025:n toimeenpanoa.

Ohjelmat on valmisteltu laajassa yhteistyössä 

Ohjelmaluonnokset on laadittu alueellisten metsäneuvostojen johdolla 14 maakunnalle tai niiden yhdistelmille. Metsäneuvostojen tukena ovat olleet Metsäkeskuksen asiantuntijat ja valmistelua tukemaan perustetut valmisteluryhmät. Valmisteluryhmissä on ollut osallistujia laajasti metsiin liittyvistä eri sidosryhmistä. Lisäksi metsäohjelma-alueilla järjestettiin avoimet Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivät, joissa kerättiin näkemyksiä valmistelun tueksi. Näkemyksiä on kerätty myös Metsäkeskuksen verkkosivuilla olleen avoimen kyselyn kautta. 

Vaikuta ohjelmien sisältöön

Alueellisten metsäohjelmien luonnokset ovat luettavissa Metsäkeskuksen verkkosivulla. Sivun kautta voi antaa palautetta valmistelijoille ohjelmaluonnosten viimeistelyä varten. Palautetta on mahdollista antaa 28.8.2020 saakka. Ohjelmaluonnokset on myös lähetetty alueilla lausunnoille metsiä toiminnassaan hyödyntäville tahoille. 

Ohjelmat viimeistellään saatujen palautteiden ja lausuntojen perusteella alueellisissa metsäneuvostoissa, jotka hyväksyvät lopulliset ohjelmat kaudelle 2021-2025 syyskuun kokouksissaan.

Saat tarvittaessa lisätietoja ohjelmista niiden alueellisilta vastuuvalmistelijoilta. Heidän yhteystietonsa löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivulta

Tule mukaan valmisteluun ja anna palautetta!

.