Alkuvuoden puukauppa viime vuotta hiljaisempaa, tahti kiihtyy vuoden edetessä | Metsäkeskus

Alkuvuoden puukauppa viime vuotta hiljaisempaa, tahti kiihtyy vuoden edetessä

Puukaupan tahti alkuvuonna on ollut, odotetustikin, viime vuotta hiljaisempi. Ensimmäisen vuosineljänneksen puukauppa oli viime vuoden vastaavaa aikaa noin kolmanneksen vähäisempää.

Puuta myytiin tammi-maaliskuulla yksityismetsistä 8,4 miljoonaa kuutiota, kun viime vuonna myyntimäärä oli 11,4 miljoonaa kuutiota.

Syynä alkuvuoden hiljaisempaan myyntitahtiin on teollisuuden alkuvuoden hyvä puuvarantotaso, kuitu- sekä tukkipuuta on ollut runsaasti sekä pysty- että kaadetun puun varastoissa. Talvileimikoiden heikkoa menekkiä pahensivat edellistalven heikot korjuukelit, joiden vuoksi huomattava osa vanhoista talvileimikoiden hakkuista jouduttiin siirtämään kuluvalle talvelle.  

Sulan maan leimikot käyvät kaupaksi

Viime viikkoina puukaupassa on ollut nähtävissä piristymistä. Myyntimäärät ovat nousseet jo puolen miljoonan kuution viikkotasolle ja aletaan pikkuhiljaa tavoittamaan viime kevään myyntimäärät.

Puun kysynnässä painopiste on siirtynyt sulan maan aikana korjattaviin päätehakkuu- ja harvennusleimikoihin. Lähestyvä kelirikkokausi vauhdittaa osaltaan puukauppaa. Erityisen haluttuja ovat mänty- ja koivutukkia sekä mänty- ja koivukuitua sisältävät leimikot.
Myös kuusitukin kysyntä on pikkuhiljaa paranemassa sahojen alkaessa purkaa talven tuotantorajoituksiaan. 

Puun hintataso on säilynyt vakaana huolimatta alkuvuoden kysynnän hetkellisestä heikkenemisestä, mikä luo hyvän pohjan markkinoiden vilkastumiselle.

Lama ei näy metsäalalla

Euron heikentyminen dollariin nähden on parantanut merkittävästi vientiteollisuuden hintakilpailukykyä. Tämä näkyi metsäteollisuusyritysten parantuneissa tuloksissa viime vuodelta. Kuitupuuta käyttävässä teollisuudessa kannattavuus liiketulosprosentilla ja sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna oli erinomainen. Tulosten hyvyys korostuu, kun niitä peilaa vaikeana jatkuvana taloustilanteeseen.

Sellu- ja kartonkitehtaiden käyntiasteet ovat edelleen korkeat. Sanoma- ja painopaperien osalta pientä valonpilkahdusta tuo painopapereiden kysynnän laskun hidastuminen länsimaissa.

Euroalueen heikosta taloustilanteesta huolimatta saha- ja vaneriteollisuuden näkymä on kuluvalle vuodelle kohtuullisen hyvä. Sahaus notkahti jonkin verran viime vuoden loppupuoliskolla, mutta piristyy kesän ja rakennuskauden lähestyessä. Mekaanisessa metsäteollisuudessa Aasian ja Pohjois-Amerikan hyvä veto helpottaa painetta Euroopassa.

Puukaupan tahti paranee vuoden edetessä

Teollisuuden puukäyttömäärät säilyvät edelleen korkealla tasolla ja tarve puuvarannon kasvattamiseen nousee vuoden edetessä. Alkuvuonna hetkeksi hidastunut puukaupan tahti kiihtyy kesää kohden. Vuoden kokonaismyyntimäärä nousee vähintään viime vuoden tasolle, mikä tarkoittaa syksylle viime vuotta vilkkaampaa puukauppaa.

Puukauppaa tulee loppuvuonna vauhdittamaan puunhankinnan käynnistyminen UPM:n Kymin-tehtaiden uusitulle sellulinjalle ja Stora Enson Varkauden kartonkikoneelle. Tämä merkitsee noin 1,5 miljoonan mäntykuitukuution ja 0,5 miljoonan koivukuitukuution lisähankintaa.

Puun hintataso säilynee läpi vuoden vakaana. Metsäntutkimuslaitos arvioi tukkien ja mäntykuidun nimellisten hintojen nousevan tänä vuonna pari prosenttia, kuusikuidun hinta nousee prosentin. Koivukuidun hinnassa ei ennusteta tapahtuvan muutosta.

Pekka Vainikka
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus, kaakkoinen palvelualue

.