Alkukesällä kannattaa tarkistaa taimikot | Metsäkeskus

Alkukesällä kannattaa tarkistaa taimikot

Talvi on takana ja nyt on vielä hyvä hetki tarkastaa nuoret taimikot. Mahdolliset talvituhot ovat nyt helposti nähtävissä. Kävelykierroksella voi laskea myös taimikon tiheyttä. Taimikonhoidon tarve kannattaa tarkistaa myös Metsään.fi-palvelusta ja ilmoittaa tehdyt työt Metsäkeskukseen, jotta oman metsän tiedot pysyvät ajan tasalla.

Varsinkin pienet kuusentaimikot saattavat näyttää tänä keväänä hieman kummallisilta. Viime vuoden alkukesän hallat vikuuttivat paikoin taimikoita. Taimien pituuskasvu menetettiin, mutta taimet kyllä tukevoituivat.

Pienissä taimikoissa on saattanut vierailla kutsumattomia vieraita. Yleisin syy pienten taimikoiden talvituhoon ovat myyrät. Myyrätilanne ei ole tänä vuonna pahimmillaan, mutta tuhoja saattaa silti esiintyä. Peltomyyrät jyrsivät taimien kuorta hangen alla maan rajasta. Metsämyyrä puolestaan syö latvasilmuja ja latvakasvaimia.

Myyrien aiheuttamat tuhot eivät välttämättä merkitse taimien lopullista tuhoutumista. Vaikka pienet taimet näyttävät nyt keväällä tuhotuilta, ne usein toipuvat yllättävän hyvin.  Latvansa menettäneet taimet kasvattavat uuden latvan sivusilmuista tai oksista. Kokonaan syödyssä taimessa tyvisilmusta lähtevä uusi verso saattaa pelastaa taimen. Pienissä taimissa latvanvaihto jää puun kantoon eikä sillä ole merkittävää vaikutusta puun kasvuun.

Taimikon todellinen tilanne selviää keskikesään mennessä. Jos taimi ei ole siihen mennessä aloittanut uutta kasvua, se on menetetty. Aukkokohdat kannattaa täydentää uusilla taimilla mahdollisimman nopeasti, jotta tuoretta muokkausjälkeä voidaan hyödyntää.

Kuusi ja mänty reagoivat eri tavoin latvan menettämiseen. Kuusella uusi pääranka muodostuu useimmiten sivuoksasta. Tavallisesti useampi ylimmän oksakiehkuran oksista kilpailee uuden päärangan asemasta, ja seurauksena on monilatvaisuutta. Tämä voi ilmetä useankin metrin korkeudessa. Monilatvaisuus voi johtua myös hyönteisistä tai sienituhosta.

Taimikon varhaishoito on oleellisen tärkeä vaihe nuoren taimikon kehittymiselle. Oikea-aikaisesti tehtynä varhaisperkaus on edullinen tapa varmistaa, että taimikko kasvaa täystiheänä kohti varsinaista taimikon harvennusta. Varhaishoidon unohtuminen hidastaa taimikon kehitystä ja heikentää metsän kasvatuksen kannattavuutta. Pahimmassa tapauksessa metsän uudistamiseen uhratut varat voivat mennä hukkaan.

Kesällä voimaan tulevassa uudessa Kemera-laissa asia on otettu huomioon. Taimikon varhaishoitoon on tulossa kiinteä euromääräinen tuki, joka kohdistuu 0,7-3 metrin pituisiin taimikoihin. Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu tarjoaa helpon tavan pitää myös taimikoiden tiedot ajan tasalla. Ilmoitat työt tehdyksi kätevästi sähköisellä lomakkeella.

.