Uutiset

19.04.2017 13:48
Yksityistielaki uudistuu ensi vuoden alussa. Tiekunnan perustaminen on jatkossa entistä helpompaa, mutta tieasioista valittaminen voi maksaa nykyistä enemmän. Metsäkeskus toivoo, että tieavustuksia myönnettäisiin yksityisteille, jotka ovat metsäteollisuuden puunkuljetusreittejä.
04.04.2017 14:34
Metsäpalveluyrittäjien yhteystiedot koottiin kartalle, jotta ne löytyisivät mahdollisimman helposti yhdestä osoitteesta. Toive yhteystietolistasta tuli metsäalan valtakunnallisilta toimijoilta.
04.04.2017 10:33
Teollisuuspuuta tarjottiin myyntiin suomalaisista metsistä kaikkiaan 61 miljoonaa kuutiota viime vuonna. Tarjonta kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Puumarkkinat ovat selvästi piristyneet ja metsäteollisuuden investoinnit lisäävät puun kysyntää myös tulevina vuosina.
03.04.2017 14:43
Onnetar suosi Kristina Takkua Metsään.fi-palvelumme veroaiheisessa Facebook-kilpailussa. Kristina liikkuu paljon metsissä ja uskoo voittamansa urheilukellon tulevan tarpeeseen. Metsä on hänelle osa elinkeinoa ja virkistyksen lähde.
30.03.2017 14:38
Valtio tukee yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä noin 56 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna. Tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.
30.03.2017 14:34
Suomen metsäkeskuksen Metsään-peruskurssit ovat vetäneet vuosi vuoden jälkeen luokkahuoneet täyteen opiskelijoita. Kysyntään on alkuvuodesta vastattu tarjoamalla koulutusta myös verkkoluentoina.
24.03.2017 15:43
Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa metsätietolain uudistamista. Lakiluonnoksessa oleva mahdollisuus poistaa kuviomuotoiset metsävaratiedot Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä vaatii lisää valmisteluaikaa.
23.03.2017 10:48
Suomen metsäkeskus uudistaa sähköisen tiedonsiirtopalvelunsa loppuvuodesta 2017. Uudistuksessa käyttöön otetaan kansallinen Suomi.fi-palveluväylä, johon Metsäkeskuksen nykyistä tiedonsiirtopalvelua käyttävien toimijoiden tulee liittyä. Siirtymäaikaa on vuosi uuden palvelun käyttöönottohetkestä.
17.03.2017 13:17
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun lisätään uusia ominaisuuksia kärkihankerahoituksella. Palveluun on tulossa tietoa uhanalaisista lajeista ja kaavoituksesta sekä asiakas-chat, jonka kautta voi ottaa yhteyttä Metsäkeskuksen asiakasneuvojiin. Metsään.fi edistää metsävaratiedon saatavuutta ja käyttöä, mikä on hallituksen kärkihankkeen keskeinen tavoite.
01.03.2017 10:20
Hirvikanta on kasvanut, mikä näkyy vaurioina taimikoissa. Hirvien aiheuttamia tuhoja on havaittavissa miljoonan hehtaarin alalla Suomen metsissä. Alueelliset riistaneuvostot asettavat tavoitteita hirvikannan hoitoon, mutta hirvikanta on jäänyt monella alueella suosituksia suuremmaksi.