Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

kuusenkerkät
18.11.2020 15:35
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry ja Arktiset Aromit ry ovat myöntäneet Metsäkeskukselle Vuoden luonnontuotetoimija -tunnustuspalkinnon.  Palkinto myönnetään henkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on toiminut ansiokkaasti luonnontuotealan edistämiseksi.
koristeellinen kuva
17.11.2020 09:03
Verotusyhtymät ja y-tunnukselliset kuolinpesät ovat käyttäneet Katso-tunnisteita sähköisessä metsäveroilmoittamisessaan jo useiden vuosien ajan. Katso-tunnisteiden ja -valtuuksien käyttö on päättymässä 31.12.2020. Katso-valtuuksista siirrytään käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Katso-valtuudet eivät kuitenkaan siirry Suomi.fi-valtuuksiksi automaattisesti, vaan jokaisen verotusyhtymän tai y-tunnuksellisen kuolinpesän tulee hakea uudet valtuudet omatoimisesti.
Kuvassa on pieni puuntaimi muokatussa maassa.
12.11.2020 09:01
Metsän luontainen uudistaminen on edullinen ja hyvä menetelmä oikein toteutettuna ja oikeanlaisessa metsikössä. Kustannuksissa säästetään kuitenkin usein liikaa ja tarpeellinen maanmuokkaus jää tekemättä. Parhaiten luontainen uudistaminen onnistuu männyllä ja koivulla. 
Kantojen päälle on levitetty juurikäävän torjunta-ainetta.
09.11.2020 13:02
Kivennäis- ja turvemailla tehtävien hakkuiden yhteydessä on huolehdittava juurikäävän torjunnasta. Juurikääpää torjutaan sen leviämisen riskialueella toukokuun alusta marraskuun loppuun. Torjuntaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos lämpötila on laskenut pakkasen puolelle tai kun kyseessä on kotitarvehakkuu. Turvemailla torjuntavelvoite koskee vain kuusta.
koristeellinen kuva
03.11.2020 08:59
Suomessa on vajaat 40 000 kuolinpesää, jotka omistavat yhteensä 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää. Moni kuolinpesä on viime vuosina tehnyt verotussyistä perinnönjaon, myynyt metsän vapailla markkinoilla tai liittänyt metsän yhteismetsään.
Metsää kulotetaan Ruokolahdella.
28.10.2020 10:34
Kulotuskelpoisia kohteita kartoitettiin kevään ja kesän aikana Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa paikkatiedon avulla. Potentiaalisia kulotuskohteita löytyi molemmista maakunnista yli 2000 hehtaaria.
Sormi osoittaa puunrunkoa, jossa on pieniä ruskeita purukasoja
21.10.2020 09:39
Kuusikoita tuhoavien kirjanpainajien lento jatkui vilkkaana vielä elo-syyskuussa. Kesän ensimmäinen uusi kirjanpainajasukupolvi aikuistui heinäkuussa ja parveili elokuussa. Toisen sukupolven kohtalo riippuu lokakuun sääolosuhteista.
Helikopteri nousee ilmaan levittämään tuhkalannoitetta.
13.10.2020 08:02
Metsien terveyslannoituksia on suunniteltu tänä vuonna selvästi edellisvuotta vilkkaammin. Elokuun loppuun mennessä terveyslannoituksia oli suunniteltu tehtäväksi Kemera-tuella 1,5 miljoonan euron arvosta, eli 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tuhkalannoituksen tuki laajeni keväällä, minkä seurauksena turvemaiden terveyslannoitukset ovat lisääntyneet.
Metsäojituksessa kaivettu uoma on padottu.
12.10.2020 13:09
Suomen metsäkeskus avaa vuoden kolmannen luonnonhoitohankkeiden haun 12. lokakuuta. Toteuttajia etsitään nyt 13 eri hankkeeseen, joilla tuetaan metsäluonnon monimuotoisuutta. 
koristeellinen kuva
08.10.2020 13:34
Yksityisistä talousmetsistä vuodesta 1995 lähtien kerätty luonnonhoidon seuranta-aineisto osoittaa, että metsähakkuissa kiinnitettiin 2010-luvulla vähemmän huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kuin edeltävällä vuosikymmenellä. Tulos käy ilmi luonnonhoidon laadun seurantaa kehittävän Luontolaatu-hankkeen osaraportista.

.