Uutiset

18.02.2019 12:58
Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Jouni Silvast on saanut tunnustusta pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta työstään piensahojen ja höyläämöiden hyväksi.
uutiskuva-pilke-talo.jpg
14.02.2019 15:09
Metsätalouteen ja metsien monikäyttöön liittyviä hyviä käytänteitä koottiin ensimmäistä kertaa esittelykohteiksi Rovaniemellä sijaitsevan tiedekeskus Pilkkeen verkkosivuille. Esittelykohteet sopivat sekä itsenäiseen tutustumiseen että ovat avuksi etsittäessä vierailukohteita tai lappilaisia asiantuntijoita erilaisista metsäisistä teemoista.
uutiskuva-veroilmoitus.jpg
07.02.2019 10:03
Metsätalouden harjoittajien tulee toimittaa veroilmoitus 28.2.2019 mennessä Verohallintoon. Määräaika koskee nyt myös metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla veroilmoituksen määräaika on 2.4. ja pysyvästi ulkomailla asuvilla toukokuussa.
uutiskuva-kulotus-pori.jpg
05.02.2019 10:56
Kulotukset lisäävät talousmetsien monimuotoisuutta ja samalla ne tuovat metsänhoidollisia hyötyjä. Metsäkeskus haluaa lisätä kulotuksia, ja tänä vuonna on tavoitteena käynnistää kymmenen kulotushanketta. Kulotuksista kiinnostuneita metsänomistajia kannustetaan nyt olemaan yhteydessä.
uutiskuva-luonnonhoito-osaamiskoe.jpg
01.02.2019 09:53
Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen tulee tänä vuonna muutoksia. Oppimateriaaleja sekä kokeen sisältöä on uudistettu. Lisäksi osaamiskokeen sisäosuus järjestetään jatkossa sähköisenä kokeena.
uutiskuva-metsaan-tie-sovellus2.jpg
25.01.2019 10:00
Suomen metsäkeskuksen ja RoadsML:n Metsään Tie -mobiilisovelluksella voi tallentaa ja ilmoittaa havaintoja kotimaan metsäteiden kunnosta. Ilmoitetut tiedot metsäteistä kootaan Metsäkeskuksen karttapalveluun, jossa ne ovat avoimesti kaikkien tienkäyttäjien nähtävissä ja hyödynnettävissä.
23.01.2019 12:25
Suomen Sahayrittäjien Lähipuu-tuotemerkki on saanut ympäristöselosteen, joka kertoo sahatavaran pienestä hiilijalanjäljestä ja ympäristövaikutuksista. Ympäristöseloste on saha-alalla Suomen ensimmäinen.
uutiskuva-poro-ja-metsanhoito-750x416.jpg
23.01.2019 07:45
Opas perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä Metsäkeskuksen toteuttaman poro- ja metsäammattilaisille suunnatun kyselyn vastauksiin. Kyselyyn vastasi 29 henkilöä, jotka valitsi Metsähallitus Metsätalous Oy ja Paliskuntain yhdistys.
17.01.2019 08:41
Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman hankkeen tavoitteena on selvittää kuntien halukkuutta perustaa yhteismetsiä yksityisten metsänomistajien kanssa. Samalla halutaan lisätä tietoa yhteismetsästä omistusmuotona. Yhteismetsä halutaan tehdä tunnetuksi etenkin kuntapäättäjille.
uutiskuva-taimikkoa.jpg
11.01.2019 12:37
Suomen metsäkeskus automatisoi Kemera-tukihakemusten ja -toteutusilmoitusten käsittelyä sekä tuen myöntämistä ja sen lopullista määrää koskevaa päätöksentekoa. Automaattisen päätöksenteon mahdollistaa kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin tehty muutos, jonka presidentti vahvisti 11.1.2019. Lain muutokset tulevat voimaan 16. tammikuuta.