Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

Koneellinen metsänhakkuu käynnissä, kuvattuna ylhäältä.
29.12.2020 09:57
Suomen metsäkeskus on saanut valmiiksi metsien inventoinnin ensimmäisen kierroksen. Suomen metsistä on nyt olemassa kaukokartoituksella kerätyt kattavat tiedot. Työ aloitettiin 2010-luvun alussa, ja tiedot on nyt julkaistu koko maasta sekä avoimena ympäristötietona että Metsään.fi-palvelussa.
koristeellinen kuva
17.12.2020 15:04
Metsitystukea koskeva laki tulee voimaan 1.1.2021. Metsitystukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, jolla tuetaan joutoalueiden metsittämistä. Joutoalueet ovat alueita, jotka eivät ole maatalousmaata eivätkä metsämaata. Tukea ei saa aktiivisen ruoantuotannon, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avoimien alueiden metsitykseen.
Myrskyssä katkennut puu
16.12.2020 09:03
Metsätuhosta tulee tehdä merkintä metsänkäyttöilmoitukseen, kun tuho on johtanut hakkuun suunnitteluun. Metsänkäyttöilmoitukselle tehtävät merkinnät tuhoista antavat tärkeää tietoa metsien terveydestä ja tuhotilanteesta. Metsäkeskus koostaa ja päivittää tuhotietoja kartalle, mistä ne ovat metsäammattilaisten ja kaikkien muidenkin käytettävissä.
" "
15.12.2020 09:51
Käytä metsää, varjele luontoa -kampanja Metsään.fi-palvelussa päättyi 31.10.2020. Kampanjassa kysyttiin: Miten olet ottanut luonnon huomioon metsässäsi? Kyselyyn tuli paljon vastauksia, joissa metsänomistajat kertoivat kuinka ovat parantaneet luonnon monimuotoisuutta metsissään. Kaikki vastanneet osallistuivat arvontaan, jossa onnetar suosi rovaniemeläistä Raili Heikkilää.
15.12.2020 08:54
Pohjois-Savon metsänhoitokoulusäätiön metsänomistajastipendit on myönnetty Jussi Miihkiselle, Pekka Mönkköselle sekä Heikki ja Raili Oksmanille.
Talvinen metsätie, jonka varressa on puupinoja.
15.12.2020 08:27
Suomen metsäkeskuksen Metsään tie -sovellus lakkaa toimimasta vuoden lopussa. Sovelluksesta luovutaan, koska sillä ei ollut riittävästi käyttäjiä.
Mies raivaussahan kanssa huurteisessa taimikossa.
11.12.2020 15:03
Kemera-laki sai kolmen vuoden jatkoajan. Lain jatkuminen enintään vuoden 2023 loppuun saakka vahvistettiin 11.12.2020. Näin ollen Kemera-hakemusten käsittely jatkuu Metsäkeskuksessa keskeytyksettä vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin.  
joulukuusen oksat on koristeltu punaisilla palloilla ja suomenlippunauhalla.
09.12.2020 09:07
Joulukuusi hankitaan joka toiseen suomalaiseen kotiin. Kotimainen kuusi on edelleen ylivoimaisesti suosituin. Se on myös ympäristöystävällinen valinta.
koristeellinen kuva
03.12.2020 08:58
Alueelliset metsäohjelmat vuosille 2021–2025 ovat valmistuneet. Uudet metsäohjelmat kannustavat hyödyntämään ja hoitamaan metsiä aktiivisesti ja samalla turvaamaan niiden monimuotoisuutta. Puuntuotannon ja metsäteollisuuden lisäksi ohjelmissa on kehittämistavoitteita esimerkiksi puurakentamiseen, luonnontuotteisiin ja luontomatkailuun sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Ohjelmien sisältämät toimenpiteet tukevat työllisyyttä, vihreää kasvua ja koronaelvytystä maakunnissa tulevina vuosina. 
Kaksi miestä seisoo metsässä.
02.12.2020 10:31
Etelä-Savossa sijaitseva Kyyvesi on yksi maakunnan vesienhoidon painopistealueista. Kyyveden vesiensuojelun tehostaminen on tärkeää, jotta vesistön tila säilyisi hyvänä ja vesistön kuormitusta saataisiin vähennettyä. Kyyveden metsätalouden vesiensuojelua on edistetty kesän ja syksyn aikana Suomen metsäkeskuksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyöhankkeessa.

.