Uutiset

18.08.2017 08:13
Nuorten mäntyvaltaisten metsien ensimmäiseen harvennukseen kehitetään Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa hankkeessa kustannustehokasta menetelmää.
16.08.2017 12:59
Pohjois-Savon metsänhoitokoulusäätiön ilmoittaa haettavaksi metsänomistajastipendin.
09.08.2017 13:42
Maaseudun suurtapahtuma Maaseutuparlamentti järjestetään Savon sydämessä Leppävirralla 1.-3.9.2017. Metsäkeskus on mukana tapahtuman kumppanitorilla ja työpajoissa.
uutiskuva-kivennapa.jpg
08.08.2017 15:01
Suomen metsäkeskus oli mukana järjestämässä perinteikkäitä Kivennavan metsä- ja maaseutuiltamia Muuruvedellä. Näyttelyosastolla oli tarjolla tietoa ja keveämpää ohjelmaa. Juhlapuhujana lavalle nousi Olli Rehn.
21.07.2017 14:23
Valtion lisätalousarviossa myönnettiin Suomen metsäkeskukselle lisää varoja Kemera-tukien maksamiseen yhteensä 11,02 miljoonaa euroa. Lisäyksen jälkeen tänä vuonna tukea on käytettävissä kaikkiaan 67,25 miljoonaa euroa.
20.07.2017 13:26
Metsäkeskus selvittää jo rakennettujen metsäteiden laatua kantavuusmittauksilla tulevana syksynä. Metsäteiden rakennusvaiheessa kantavuus arvioidaan tällä hetkellä pitkälti silmämääräisesti. Muulla tienrakennusalalla tavallisten kantavuusmittausmenetelmien yleistyminen voisi pienentää tienrakennuksen kustannuksia ja parantaa puunkuljetuksille tärkeän metsätieverkoston laatua.
11.07.2017 10:15
Kirjanpainajien parveilu alkoi tänä vuonna vasta toukokuun puolivälin jälkeen. Kevään viileä sää viivästytti parveilun alkamista edellisvuoteen verrattuna.
07.07.2017 09:09
Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä on valmistunut mobiilisovellus Metsäinen. Se on ensimmäisiä suomalaisia sovelluksia, joka tarjoaa ajantasaista metsäistä tietoa maksuttomasti käyttäjilleen.
06.07.2017 15:54
Luonnonvarakeskus ja Metsäkeskus seuraavat varttuneissa kuusikoissa merkittäviä tuhoja aiheuttavien kirjanpainajien kehitystä tänäkin kesänä. Myös metsänomistajan kannattaa seurata vuosittain miten metsä voi ja onko taimikoissa tarvetta täydennysistutuksiin.
05.07.2017 13:43
Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut lakiesitystä Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muutoksesta. Esityksen mukaan metsävaratiedot ja muut ympäristötiedot olisivat jatkossa nykyistä avoimemmin käytettävissä. Metsään.fi-palveluun tulee oma osionsa julkisille tiedoille.