Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-metsatieto1.jpg
28.05.2020 09:23
Suomen metsäkeskus aloitti tänä vuonna uuden kierroksen metsävaratiedon inventoinnissa. Metsäkeskus on tehnyt kaukokartoitusperusteista metsävarojen inventointia vuodesta 2010 alkaen, ja tiedot koko maan yksityismetsistä ovat kattavasti saatavilla Metsään.fi-palvelusta vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudella inventointikierroksella kartoitetaan lähes koko Suomen metsävarat aiempaa tarkemmalla menetelmällä kuuden vuoden kuluessa.
uutiskuva-luonnonhoitokortti.jpg
27.05.2020 14:54
Suomen metsäkeskus järjestää luonnonhoitokorttikokeita muutamalla paikkakunnalla kesäkuussa, mutta suuri osa kesäkaudelle suunnitelluista kokeista siirtyy elo-syyskuulle. Myös koejärjestelyihin tulee muutoksia koronavirustilanteen vuoksi.
Metsään.fi-palvelussa ilmakuvataustalla erottuvat violetilla merkatut metsäkuviot, jotka ovat varhaishoitoa tarvitsevia taimikoita.
26.05.2020 13:04
Oikeaan aikaan tehty taimikon varhaishoito turvaa metsän kasvun. Onko sinun metsässäsi varhaishoitoa kaipaavia taimikoita? Kirjaudu Metsään.fi-palveluun ja tarkasta oman tilasi tiedot. Tietojen avulla on helppo suunnitella tulevan kesän metsänhoitotöitä.
Kuolleita ruskomäntypistiäisen toukkia
26.05.2020 08:36
Ruskomäntypistiäistuhojen laajuus kesällä 2019 yllätti metsäammattilaiset, metsänomistajat ja muutkin luontoa seuraavat kansalaiset. Männyn neulasten syönti oli monin paikoin todella ankaraa. Osalla viimevuotista syöntialuetta syönnin odotetaan loppuvan kokonaan, koska ruskomäntypistiäisen toukat kuolivat virustautiin kesken syönnin jo viime kesänä. Osalla viimevuotista syöntialuetta tuhot saattavat hyvinkin jatkua ainakin alkukesästä 2020. Mahdollista on tietenkin myös se, että syönti leviää vielä kokonaan uusillekin alueille. Metsänomistajan kannattaakin nyt tarkkailla männiköitään.
Metsien Suomi
25.05.2020 16:29
Suomen pinta-alasta on metsää 75 prosenttia. Tällä lukemalla Suomi on Euroopan metsäisin maa. Kakkosena tulee Ruotsi, jonka pinta-alasta metsämaata on 74 prosenttia.
uutiskuva-kosteikko.jpg
25.05.2020 08:49
Suomen metsäkeskus avaa vuoden toisen luonnonhoitohankkeiden haun 25. toukokuuta. Toteuttajia etsitään nyt kahdeksaan eri hankkeeseen, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.
uutiskuva-poroportti
19.05.2020 13:30
PORTTI-kehittämishankkeen tarkoituksena oli innostaa yksityisiä ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä kehittämään ratkaisuja, jotka estävät tehokkaasti poron pääsyn portein suljettujen puutavaran kuormauspaikkojen tai poro- tai viljelyssuoja-aitojen porttiaukoista. Ratkaisujen tuli olla sellaisia, että liikennöinti porttiaukon kautta olisi mahdollisimman sujuvaa.
uutiskuva-kemera-taimikko.jpg
15.05.2020 09:16
Metsänhoitotöiden Kemera-tukia on maksettu alkuvuodesta metsänomistajille 11,9 miljoonaa euroa, mikä on yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Huhtikuun lopussa etenkin nuorten metsien tukia oli maksettu runsaasti enemmän, mutta metsäteiden ja suometsän hoidon tukimaksut puolittuivat viime vuodesta. Ympäristötukien maksut ovat yli kaksinkertaistuneet alkuvuodesta edellisvuoteen verrattuna.
Kiinteistöjen rajat ovat nyt ajantasalla Metsään.fi-palvelussa.
13.05.2020 12:45
Päivitämme kiinteistöjen raja-aineistot Metsään.fi-palvelussa kaksi kertaa vuodessa Maanmittauslaitoksen tietokannasta. 
Kuusenkerkkä.
08.05.2020 09:19
Moni metsänomistaja Pohjois-Pohjanmaalla olisi valmis myymään metsissään kasvavia luonnontuotteita. Eniten maakunnan metsänomistajia kiinnostaa pihkan, kuusenkerkkien ja koivunlehtien keruu, mutta vasta pieni osa on kuullut luomukeruualueiden sertifioinnista. Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajien mielipiteitä luonnontuotteista ja luomukeruusta kartoitettiin laajalla kyselyllä.

.