Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

Hirvi lumisessa metsässä.
23.02.2021 08:48
Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä vuonna noin 1,3 miljoonalla eurolla. Korvausten määrä on ollut nyt pari vuotta laskussa. Viime vuonna korvauksia maksettiin 1,4 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille helmikuun aikana.
Kaksi miestä kulottamassa metsää
22.02.2021 12:46
Suomen metsäkeskus hakee tekijöitä ensi kesäksi monimuotoisuutta lisääviin metsän kulotuksiin. Kulotuksissa metsiin syntyy palanutta ja hiiltynyttä puuta, mitä useat eliölajit tarvitsevat. Vuoden ensimmäisessä luonnonhoidon hankehaussa on tarjolla yhdeksän kulotushanketta eri puolilla Suomea.
Kulotuskoulun verkkokoulutus koostuu kolmesta osasta ja osaamiskokeesta.
16.02.2021 11:13
Suomen metsäkeskuksen Kulotuskoulu - taitoa tulenkäyttöön metsissä -hanke on julkaissut verkkokurssin, joka tarjoaa metsäammattilaisille tietoa kulotusten käytännön toteutuksesta sekä kerää tietoa metsämaan kulottamisesta yhteen paikkaan. Verkkokurssi toimii hyvänä tiedonlähteenä myös metsänomistajille, joita kulotuksen toteutus omissa metsissä kiinnostaa.
Ylhäältä päin kuvattuna hakkuukone talvisessa metsässä tekemässä harvennusta.
15.02.2021 09:07
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2020 yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat kahdeksan prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat peräti kolmanneksella ja kuitupuun laskivat hieman. Hakkuiden kokonaispinta-ala nousi hieman. Hakkuuaikomukset nousivat koronapandemiasta huolimatta, mikä vaikuttaa myönteisesti kansantalouden elpymiseen.
Talvinen metsätie, jonka varrella on puupino
04.02.2021 09:06
Metsäkeskus voi myöntää Kemera-tuen metsätiehankkeille odottamatta sitä, että hankkeen toteuttamista koskeva tiekunnan päätös tulee lainvoimaiseksi. Tukipäätöksiä on nopeutettu viime kesästä alkaen, koska koronaepidemia on vaikeuttanut tiekuntien kokousten järjestämistä. Tämän seurauksena tiehankkeiden aloittaminen on uhannut viivästyä. Koronatilanne ei ole helpottanut, joten nopeutettu päätöksenteko jatkuu 31.8.2021 saakka.
koristeellinen kuva
01.02.2021 12:21
Avoimen metsätiedon katselu- ja latausmäärät kasvoivat viime vuonna. Uusi aineisto latvusmallista sai hyvän vastaanoton ja sen karttapalvelua katsottiin yli 3 000 kertaa. Kaikkiaan avoimen metsätiedon paikkatietoaineistoja ladattiin lähes 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.
Lösötyisen kalliojyrkänne, josta on havaittu harvainaista kalliolajistoa.
29.01.2021 10:01
Valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat tärkeä osa METSO-ohjelman toteutusta. Metsäkeskus on mukana tänä vuonna alkavissa hankkeissa, joissa turvataan kalliometsien monimuotoisuutta ja hoidetaan lehtoluontoa lehtokeskusalueilla. Rahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöstä.
koristeellinen kuva
28.01.2021 09:06
Metsäverotuksen päivärahavähennys ja hankintatyön taksat nousivat viime vuonna, mikä kannattaa muistaa vuoden 2020 metsäveroilmoituksessa. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee tänä vuonna 10 000 eurosta 15 000 euroon. Metsätalouden poistojen viimeisen poiston raja nousee 200 eurosta 600 euroon. Vuodenvaihteessa muutoksia tulee myös metsämaan maakunnallisiin laskennallisiin arvoihin.
koristeellinen kuva
15.01.2021 09:24
Suomen metsäkeskuksen metsäaiheisia verkkokoulutuksia suoritti yli 2 000 metsänomistajaa tai metsäammattilaista viime vuoden aikana. Koronarajoitusten vuoksi maasto- ja luokkakoulutuksia järjestettiin selvästi aiempaa vähemmän, joten moni metsäasioista kiinnostunut haki oppia verkkokoulutuksista. Verkkokoulutuksia on tarjolla monipuolisesti myös tänä vuonna. 
koristeellinen kuva
13.01.2021 09:06
Metsänomistajille maksettiin viime vuonna 7,5 miljoonaa euroa ympäristötukea korvauksena metsien määräaikaisesta suojelusta. Luonnonhoitotöihin valtion Kemera-varoja käytettiin 0,9 miljoonaa euroa. Ympäristötuen käyttö kasvoi 50 prosenttia ja luonnonhoitovarojen 12,5 prosenttia edellisvuodesta. Nuorten metsien hoitoon, suometsien hoitoon, metsäteihin ja terveyslannoituksiin Kemera-tukea maksettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa.

.