Uutiset

17.02.2017 13:46
Kemera-lakiin esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on lyhentää nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoitotöiden toteutusaikoja. Nämä Kemera-työt täytyisi jatkossa hoitaa vuoden sisällä siitä, kun metsänomistaja on saanut niihin Metsäkeskuksesta tukirahoituspäätöksen. Nykytilanteessa toteutusaikaa töillä on noin kolme vuotta.
17.02.2017 13:25
Puutuotealan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä vauhditetaan uudella video-oppaalla. Julkaistetun oppaan avulla puutuotealan yrittäjiä halutaan rohkaista miettimään oman yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Videon tukena on tuotettu myös paperinen opas markkinoinnista, jota jaetaan puutuotealan yrityksille. Videolla ja oppaassa esitellään alalla toimivien yritysten kokemuksia.
16.02.2017 11:32
Metsäkeskuksen tarjoama Metsään.fi-palvelu on maksuton verkkopalvelu kaikille metsänomistajille. Palvelun ylläpidon ja siellä olevien perusmetsätietojen keruun rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Palvelussa olevia tietoja hyödynnetään myös muissa verkkopalveluissa.
15.02.2017 11:11
Metsänomistajat huolehtivat taimikoidensa varhaishoidosta hyvin vaihtelevasti eri puolilla Suomea. Metsäneuvostot ovat asettaneet maakunnille alueelliset tavoitteet Kemera-tuettujen taimikonhoitotöiden pinta-alasta. Parhaiten tavoitteeseen päästiin viime vuonna Hämeessä. Vähiten varhaishoitoa tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.
14.02.2017 13:06
Nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon hankkeita jäi viime vuonna toteuttamatta 3,6 miljoonan euron edestä määräaikaan mennessä. Käyttämättä jääneillä tukirahoilla olisi tehty töitä noin 14 000 hehtaarin alalla. Työllisyysvaikutus olisi ollut 130-160 henkilötyövuotta.
10.02.2017 10:22
Metsänomistajien sukupolvenvaihdosta vauhditetaan Kokkolassa tulevana lauantaina 11.2. Vastaavat tapahtumat ovat kiinnostaneet suurta yleisöä eri puolilla Suomea ja Kokkolan kaksikieliseen tapahtumaan odotetaan vilkasta kävijämäärää. Valtiovallan tervehdyksen tapahtumaan tuo elinkeinoministeri Mika Lintilä.
09.02.2017 10:26
Metsäkeskus kokeilee tänä keväänä Metsään-peruskurssin järjestämistä verkkoluentoina perinteisen luokkakoulutusten rinnalla. Metsään-peruskurssi on yksi Metsäkeskuksen suosituimmista metsänomistajien koulutuksista. Vuosittain Metsään-peruskurssille osallistuu kaikkiaan 500 metsänomistajaa.
08.02.2017 15:34
Suomen yksityisen metsätalousmaan pinta-alasta yli kymmenen prosenttia on ”hiljaisten metsänomistajien” hallussa, käy ilmi Pellervon taloustutkimuksen tuoreesta tutkimuksesta. Hiljaiset metsänomistajat eivät ole tehneet metsänkäyttöilmoitusta tai hakeneet Kemera-tukea kymmeneen vuoteen. Metsäneuvonnan tavoitteena on saada metsänomistajat huomaamaan metsiensä mahdollisuudet.
08.02.2017 09:24
Kotimaisissa talousmetsissä on runsaasti mahdollisuuksia luonnonhoitoon, mutta keinoja jää käyttämättä. Uusi valtakunnallinen selvitys antaa tietoa siitä, kuinka metsäluonnon monimuotoisuutta voidaan vaalia nykyistä tehokkaammin hakkuiden rinnalla. Tavoite on ajankohtainen, koska metsäteollisuuden uudet investoinnit biotuote- ja sellutehtaisiin lisäävät lähivuosina merkittävästi puunkäyttöä.
03.02.2017 16:10
Metsäalan luonnonhoitokortti on keino osoittaa ja varmistaa osaamisensa talousmetsien hakkuita ja hoitoa koskevissa ympäristöasioissa. Kortin saa osaamiskokeen perusteella noin 600 henkilöä vuosittain. Metsäkeskus järjestää metsäluonnonhoidon osaamista testaavia luonnonhoitokortin tenttejä eri puolilla Suomea vuonna 2017 yhteensä 21 kappaletta.