Uutiset

12.07.2018 14:43
Kesän aikana klapien käyttö saunan kiukaissa moninkertaistuu muihin vuodenaikoihin verrattuna. Puulämmityksessä on kuitenkin omat haasteensa. Kun sytytyksen tekee taiten, lämpenee sauna savuttamatta ja pienhiukkasia vapautuu savukaasujen mukana mahdollisimman vähän. 
11.07.2018 10:23
Juurikäävän torjumiseksi tehtävän kantokäsittelyn työnlaatu on melko hyvällä tasolla. Tämä selviää työnaikaisissa maastotarkastuksissa, jotka Suomen metsäkeskus on tehnyt tämän torjuntakauden aikana. Juurikääpä aiheuttaa vuosittain suuret taloudelliset tappiot ja torjunnan tärkeys korostuu entisestään, kun ilmasto lämpenee. Metsäkeskus on tehnyt tarkastuksia metsätuholain omavalvontavelvollisuuden piirissä oleville valtakunnallisille toimijoille eri puolilla Suomea. Tarkastukset painottuivat torjuntakauden alkuun.
02.07.2018 08:22
Puukaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio.fi ja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu ovat laajentaneet yhteistyötään metsänomistajan eduksi. Puukaupasta tulee aiempaa helpompaa, kun puukaupan tarjouspyyntöjä pääsee nyt jättämään Kuutioon suoraan Metsään.fi-palvelun etusivulta.
29.06.2018 10:02
Suomen metsäkeskus laajentaa avoimen metsätiedon palveluita ottamalla käyttöön kartta- ja rajapintapalvelut. Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon katselua ja käyttöönottoa ja näin mahdollistavat sen hyödyntämisen entistä laajemmin.
27.06.2018 10:01
Suomen metsäkeskuksen testaama satelliittiseurantamenetelmä tehostaa metsälain valvontaa ja tuo läpinäkyvyyttä metsien hakkuisiin. Uusimpien seurantatulosten mukaan metsänomistajat ja metsäalan toimijat huolehtivat verrattain hyvin metsänkäyttöilmoituksista. Laiminlyöntejä havaittiin yhteensä 66 uudistushakkuukohteella pilottialueilla, mikä oli vähemmän kuin edellisvuonna.
uutiskuva-metsatuholain-aikarajat.jpg
19.06.2018 11:06
Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia puutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten populaatio on pienentynyt merkittävästi muutaman vuoden takaisesta huippumäärästä, mutta lämmin toukokuu on suosinut tämän kevään parveilua.
uutiskuva-versosurma.jpg
18.06.2018 11:48
Surmakkasienen aiheuttama versosurma tuhoaa männiköitä eri puolilla Suomea. Viime vuoden runsaat sateet ovat edesauttaneet kasvitaudin leviämistä. Versosurma voi heikentää mäntyjen kasvua jopa 40 prosentilla.
uutiskuva-puupolttoaineet.jpg
15.06.2018 10:31
Puupolttoaineiden energiakäyttö kasvoi vuonna 2017 edellisvuodesta. Kotimaan lämpö- ja voimalaitokset polttivat kaikkiaan 19,9 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Metsäteollisuuden sivutuotepuun ja erityisesti puun kuoren käyttö kasvoi edellisvuodesta, mutta metsähakkeen kulutus väheni. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli reilu neljännes viime vuonna.
uutiskuva-okra2018.jpg
14.06.2018 10:49
Suomen metsäkeskus on mukana Okra-maatalousnäyttelyssä, joka järjestetään Oripäässä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Esillä on paljon metsällistä asiaa.
13.06.2018 12:41
Ei arvannut kiuruvetinen Salme Tarkkonen, minkälainen vaikutus voi kelirikolla olla. Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Seppo Turpeisen kanssa oli sovittu tapaaminen Tarkkosen kotitilalle Rytkylle Metsään.fi-palvelun merkeissä, mutta kelirikon vuoksi tapaamista siirrettiin neljällä viikolla. Ja onneksi siirrettiin, sillä asiakastapaamisen yhteydessä Metsään.fi-palveluun tapahtunut kirjautuminen oli 100 000 metsänomistaja Metsään.fi-palvelussa.