Uutiset

uutiskuva-okra2018.jpg
14.06.2018 10:49
Suomen metsäkeskus on mukana Okra-maatalousnäyttelyssä, joka järjestetään Oripäässä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Esillä on paljon metsällistä asiaa.
13.06.2018 12:41
Ei arvannut kiuruvetinen Salme Tarkkonen, minkälainen vaikutus voi kelirikolla olla. Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Seppo Turpeisen kanssa oli sovittu tapaaminen Tarkkosen kotitilalle Rytkylle Metsään.fi-palvelun merkeissä, mutta kelirikon vuoksi tapaamista siirrettiin neljällä viikolla. Ja onneksi siirrettiin, sillä asiakastapaamisen yhteydessä Metsään.fi-palveluun tapahtunut kirjautuminen oli 100 000 metsänomistaja Metsään.fi-palvelussa.
uutiskuva-tiedonsiirtopalvelu.jpg
13.06.2018 10:18
Metsäkeskuksen uudistettu tiedonsiirtopalvelu on valmistunut ja sen käyttäjäksi on voinut liittyä maaliskuusta alkaen. Vanha tiedonsiirtopalvelu poistuu käytöstä vuoden 2020 alussa.
uutiskuva-fenix.jpg
07.06.2018 13:30
Kun turvetuotanto suolla loppuu, jäljelle jää paljas suonpohja. Mikäli suonpohjalle ei tehdä mitään, se pysyy kasvittomana pitkään ja on hiilen lähde ilmakehään. Samalla huuhtoutuu vesistöihin ravinteita, ennen kaikkea typpeä, sekä kiintoainesta. Metsitettynä suonpohja tuottaa puuta ja muita ekosysteemipalveluja.
07.06.2018 12:56
Vierimetsät kuntoon Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa -hankkeessa testattiin Metsäkeskuksen keräämän metsävaratiedon käyttöä sähkölinjojen vierimetsien riskikohteiden kartoittamisessa. Hankkeen tuloksena syntyi viestijärjestelmä, jonka avulla tavoitetaan metsänomistajia ja alan toimijoita, jotka suunnittelevat hakkuita tai metsänhoitotöitä riskikohteissa.
uutiskuva-istutus-omavalvonta.jpg
06.06.2018 13:07
Suomen metsäkeskus tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan toimijoille maksutonta verkkokoulutusta metsänhoitotöiden omavalvonnasta. Uudessa metsänistutuksen koulutuksessa opetellaan valitsemaan hyvät istutuskohdat puuntaimille ja mitataan istutusjäljen tiheyttä. Koulutus avautuu sähköiseen verkko-oppimisympäristöön, jossa sen voi suorittaa sopivana ajankohtana.
uutiskuva-melua-metsaan-toinen.jpg
05.06.2018 14:19
Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyössä toteuttamassa hankkeessa ’Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään’ tuotetaan metsä- ja luontopalveluyritysten liiketoiminnan kasvuun, kehittymiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävä matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma, joka antaa tukea ja työkaluja kehittyville yrittäjille.
uutiskuva-saastopuut.jpg
05.06.2018 10:07
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Viime vuoden 2017 arviointitulokset osoittavat, että luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 79 prosenttia arvioiduista kohteista. Yksityismetsien luonnonhoidon laatu parani tasaisesti vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen se on ollut hieman laskusuunnassa.
uutiskuva-pienaukkohakkuu.jpg
04.06.2018 10:33
Eri-ikäisrakenteisten metsien hakkuut lisääntyvät yksityismetsissä hitaasti mutta varmasti. Vuoden 2018 tammi-toukokuussa poiminta- ja pienaukkohakkuiden määrä on noussut 3,7 prosenttiin kaikista hakkuista. Valtaosaa kotimaan yksityismetsistä käsitellään harvennuksin ja avohakkuilla. Metsien jatkuva kasvatus ja eri-ikäisrakenteiset hakkuut yleistyvät todennäköisesti tulevina vuosina, koska yhä useampi metsänomistaja haluaa säilyttää osan metsätilastaan peitteisenä.
uutiskuva-drone.jpg
01.06.2018 08:51
VTT on kehittänyt Suomen metsäkeskuksen käyttöön satelliittikuviin perustuvan menetelmän, jolla voidaan arvioida taimikoiden varhaishoidon tarvetta. Vesakoitumistiedosta on hyötyä esimerkiksi metsänhoitotöitä markkinoiville palveluntarjoajille. Satelliittikuvamenetelmän avulla voidaan myös tehostaa lainvalvontaa ja päivittää metsävaratietoja.