UusiutuWat | Metsäkeskus

UusiutuWat

Lisätietoja

Esa Kinnunen
projektipäällikkö
p. 0400 624 257
esa.kinnunen(at)metsakeskus.fi

Energiaraitti - uusiutuvan energian kohdeverkosto

UusiutuWat hankkeen lähtökohtana on maaseudun elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen parantamalla yritysten energiaomavaraisuutta, -tehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien hyödyntämistä.

Alueen maaseutuyrityksille ja yritysryhmille tarjotaan kannattavia yritysten taloutta vahvistavia toimenpiteitä ja yhteistyötapoja, joiden avulla voidaan turvata maaseudun elinvoimaisuutta. Huomattavan resurssipohjan muuntaminen kannattavaksi elinkeinotoiminnaksi perustuu yhteistyöverkostoihin, joissa on mukana yrityksiä, yhteisöjä, julkinen sektori ja tutkimus- ja kehittämistoimijoita.

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjala. Hanke kohdistuu erityisesti maaseudun yrityksiin, mukaan lukien maatilat, energiayritykset, polttoaineyrittäjät, korjuuyritykset, sekä uusiutuvan energian ratkaisuista ja hiilineutraalisuudesta kiinnostuneet maaseudun teollisen tuotannon ja palvelujen yritykset ja paikallisyhteisöt.

UusiutuWat hankkeen päätavoitteena on edistää maaseutuyritysten yhteistyötä uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Energiaomavaraisuuden parantamisella tavoitellaan yritysten parempaa taloudellista kannattavuutta ja uusia liiketoimintoja, aluekehityshyötyjä, parempaa huoltovarmuutta ja ympäristöhyötyjä.

Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta edistetään liiketoimintoja, jotka olisivat yksittäisille yrityksille haasteellisia. Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö monipuolistavat alueen maaseutuyritysten toimintaa, parantavat infrastruktuurin ja koneiden käyttöastetta ja luovat paikallisesti merkittäviä pitkäaikaisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaista maaseudun pienyritystoiminnan uudistamista, yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä. Se edistää Pohjois-Karjalan ilmasto ja energiaohjelman tavoitetta kohti lämmitysöljystä vapaata Pohjois-Karjalaa. Lisäksi hankealue on osa HINKU (hiilineutraalit kunnat) -verkostoa ja tukee sen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita.

Hanke toteutetaan yhdessä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa ja sen toteutusaika on 1.1.2019- 31.12.2021.  

 

   

.