Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle | Metsäkeskus

Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle

Lisätietoja

Jouni Silvast
projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus
puh. 050 300 1786
jouni.silvast(at)metsakeskus.fi  

Tarmo Räty
erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
puh. 040 801 5184
tarmo.raty(at)luke.fi

Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle on kolmivuotinen puutuoteteollisuuden mikro- ja pienyirtysten tarpeista lähtevä neuvontahanke, jonka vetovastuussa ovat Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hanke tähtää yritysten osaamisen lisäämiseen yli maakuntarajojen. Hankkeen kohderyhmänä ovat puuta hyödyntävät ja sitä jalostavat metsäteollisuuden yritykset ja niihin liittyvät tuotannon ja palvelun yritykset.

Hankkeen toimenpiteet pilotoidaan Etelä-Suomessa ja tulokset ovat jatkossa hyödynnettävissä kaikkialla Suomessa.

Puutuotealan markkinointi, digitaalinen liiketoiminta, ympäristöviestintä ja tuotekehitys

Tavoitteemme on auttaa puutuotealan pieniä yrityksiä työskentelemään tavoitteellisesti tuotekehityksen ja markkinoinnin osaamisen parantamiseksi. Hankkeen toteuttajilla on osaamista ja uusinta tietoa, keskeisimmät osaamisalueemme ovat

 • puutuotealan markkinointi
 • digitaalisen liiketoiminta
 • ympäristöviestintä
 • tuotekehitys

Neuvonnassa ja koulutuksessa sovitamme uusimman tiedon ja osaamisen yrityksen omiin liiketoiminnan tarpeisiin. Tavoite on parantaa yritysten kilpailukykyä sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Tulevia tapahtumia

Puurakentamisen opintomatka Garmisch-Partenkircheniin 5.-7.12.2018

Metsäkeskuksen tapahtumatarjonnan ja tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumismahdollisuuden löydät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista. Lisätietoja saat ja voit ilmoittautua kaikkiin edellä mainittuihin tapahtumiin myös projektipäällikölle: jouni.silvast(at)metsakeskus.fi tai puh. 050 3001786.

Menneitä tapahtumia

Tour De Wood–Grenoblen alueella 21-24.9.2017

Puutuote- ja metsäaiheinen opintomatka Grenoblen alueelle toteutetaan TutKi-hankkeen ja Suomen Sahayrittäjät ry:n yhteistyönä. Aiheina matkalla ovat mm. puurakentaminen sekä sahaus ja jatkojalostaminen. Kaikki 40 paikkaa ovat jo varattuja.

Höyläyksen peruskurssi 11-14.9.2017 Kaarinassa, Piispanristin Saha Oy:ssä

FSC – CoC ryhmäsertifiointi-info 7.9.2017 klo 13.30-15.30 Jyväskylässä, Original Sokos Hotel Alexandrassa
Samalla käynnillä voi käydä tutustumassa Puumessujen 2017 antiin viereisessä Jyväskylän messukeskuksessa. Osallistujille on varattu rajoitettu määrä edullisia huoneita Alexandra-hotellista 7.-8.9.2017. Ryhmäsertifiointi on tarkoitettu erityisesti pienille puutuotealan yrityksille. Tavoitteena on saada yritysten kustannuksia alemmaksi ja helpottaa yritysten sertifioinnin käyttöönottoa.

INSTA -142 lujuuslajittelun uusintakurssi 28.8.2017 alkaen Alastarossa, Takun Puu Oy:ssä

Lujuuslajitteluluvan uusinnat sekä Ce-merkinnän käyttöönottoon liittyvät palvelut  (Nämä palvelut ovat yrityspaikkakohtaisia lähtien 1 henkilön uusinnasta Etelä-Suomen alueella.)

Messumatka LIGNA -Hannover 23.5. – 26.5.2017

Ligna–Hannover messumatka oli menestys. Kaikki varatut 18 paikkaa täyttyivät. Ryhmä edusti  hyvin monipuolisesti puutuotealan eri ammattilaisia eteläisestä Suomesta.

Kestävä Puu -osasto Oma Koti 17 -messuilla

TutKi-projektin Kestävä Puuu osasto Oma Koti 17 -tapahtumaan Helsingin Messukeskuksessa 6.-9.4.2017 esitteli puun pitkäaikaiskestävyyttä ja kestävää kehitystä tukevaa puutuotetta. Esillä ovat mm. lähipuu, kestävät ja luonnonmukaiset puuratkaisut ulkokäytössä sekä puutuotteiden alkuperäketjun sertifioinnit.

Osastolla oli esillä: Finnstamm (männyn sydänpuu, PEFC), Tecdoma (Lehtikuusesta.fi, PEFC), Traimport Oy (puu ulkokäytössä , FSC), Metsäkustannus Oy, PEFC Suomi, FSC Finland ja Suomen Sahayrittäjät (puutuotteiden sertifiointi, puun modifiointi, lähipuu).

Talvisavut, Aulanko 17.-18.2.2017

Hanke-esittelyjä Suomen Sahayrittäjät ry:n jäsenmessuilla

TutKi Road Show Turussa 9.2.2017

Illan aiheina olivat:

 • Yritysten ympäristöviestintä markkinoinnin apuna; keinot ja  välineet
 • FSC – ryhmäsertifiointi – kustannukset kohtuulliseksi
 • Digiloikka mitä hyötyä
 • Yritysryhmä – työväline yrityksen kehittämiseen
 • Koulutustarve yrityksissä

Sähköisen markkinoinnin työkalupakki Lahdessa 8.12.2016

Koulutuksen tarkoituksena oli auttaa ymmärtämään paremmin nykyaikaisia markkinoinnin keinoja sekä ostajan käyttäytymistä. Koulutukseen osallistuvien yritysten on mahdollisuus jatkaa sähköisen markkinoinnin kehittämistä yhteistyössä hankkeen kanssa.

Koulutuksen sisältönä oli:

 • Verkkomarkkinointi kuntoon: verkkosivuston perustaminen ja verkkokauppa myyntikanavana
 • Maksuttomat keinot verkkonäkyvyyden kehittämiseen: hakukoneoptimoinnin perusteet, sosiaalinen media, yritys kartalle ja reittiohjeet
 • Sähköisen markkinoinnin maksulliset keinot sosiaalisessa mediassa ja Googlessa
 • Kuinka eteenpäin omassa yrityksen digimarkkinoinnissa  

Puurakentamisen mallikohteet Tukholmassa 31.8.-1.9.2016

Avuksi verkostot, neuvonta ja koulutus

Toimintatapojamme ovat yhteistyö, neuvonta ja koulutus, verkostojen tavoitteellinen ohjaus sekä niiden ylläpito. Pyrimme löytämään hankkeeseen kehittymiskykyiset ja kasvuhakuiset yritykset ja autetaan niitä hankkimaan osaamista markkinoinnissa, digitaalisessa liiketoiminnassa, tuotekehityksessä ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Lisäksi hankkeen tuloksena saadaan tarveselvitys puutuoteteollisuuden mikro- ja pienten yritysten koulutustarpeista ja sen järjestämisestä jatkossa.

Kartoitamme aktiivisesti yritysten omista tarpeista lähteviä konkreettisia kehittämishankkeita. Avustamme yrityksiä yrityshankkeiden toteutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja rahoituksen järjestämisessä. Pienetkin tarpeet yrityksen toiminnan tason nostamisessa ovat tärkeitä.

Tavallisia haasteita yrityksen kehitykselle ovat

 • puutteet markkinoinnissa
 • tuotteiden tai raaka-aineiden hyväksyttävyys
 • puutteet henkilökunnan osaamisessa.

Näiden esteiden poistaminen kannustaa kehittämään tuotteita, laajentamaan markkinoita ja osoittamaan asiakkaille, kuinka puutuoteteollisuus on vahva biotalouden toimija. Biotalous kasvattaa puutuotealaa ja puutuoteala hyödyttää yhteiskuntaa.

Hanke toteutetaan Suomen metsäkeskuksen ja Luken kumppanuushankkeena. Teemme yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten puutuotealan toimijoiden, kuten TTS Työtehoseuran, Suomen Sahayrittäjät ry:n  ja Varsipuu ry:n kanssa. Yhteisenä tavoitteena on turvata jatkossa pienten yritysten tiedonsaanti ja edunvalvonta muun muassa osallistumalla kansallisella tasolla puutuotteiden standardisoinnin tukiryhmien työhön. Näin saadaan myös pienten yritysten ääni kuuluville standardeja valmistelevien teknisten komiteoiden valmistelutyöhön.

Puualan yritys, ilmoittaudu mukaan!

Puualan yritysten kannattaa ottaa yhteys hankkeen vetäjään, projektipäällikkö Jouni Silvastiin mikäli heillä on toimintaan liittyviä kehittämistarpeita lähitulevaisuudessa. Yrityksille tarjoutuu näin ainutkertainen tilaisuus saada myös viimeinen tutkimustieto palvelemaan pienten yritysten käytännön toimintaa.

 

.