Tuki metsän terveyslannoitukseen | Metsäkeskus

Tuki metsän terveyslannoitukseen

Lisätietoja

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

 • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
 • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).
   
 • Lomakkeiden toimitusosoitteet
 • Kunnat palvelualueittain
 • Yhteystiedot

 

Kemera-tukea myönnetään ainoastaan metsien terveyslannoitukseen, ei kasvatuslannoitukseen. Terveyslannoituksesta on kyse silloin, kun puuston kehitys on metsänhoidollisista toimenpiteistä huolimatta taantuvaa maaperän ravinteiden epätasapainon vuoksi ja ravinnetasapainoa korjataan lannoittamalla.

Ehdot metsän terveyslannoituksen tuen myöntämiselle:

 • Kohteen pinta-ala vähintään 2 hehtaaria ja kuvion 0,5 hehtaaria.
 • Turvemaan kohde ravinnetasoltaan vähintään puolukkaturvekangasta vastaava ja alue on asianmukaisesti kuivatettu.
 • Terveyslannoitusta tehdään tuhkalannoitteella ja boorilannoitteella.
 • Tuen edellytyksenä on, että lannoituksen yhteydessä on kiinnitetty erityisesti huomiota toimenpiteiden vesistö- ja ympäristövaikutuksiin sekä mahdollisten haittojen vähentämiseen.
 • Tuki on 30 prosenttia kokonaiskustannuksista, joihin voi sisältyä suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset sekä ravinneanalyysi.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on Metsäkeskuksen hyväksymä toteuttamissuunnitelma. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Metsäkeskuksen tulkintoja terveyslannoitustuesta

.