Tuhkalannoitus materiaalit | Metsäkeskus

Tuhkalannoitus materiaalit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuhkalannoitus pähkinänkuoressa
 

Mitä tuhka sisältää?

 • Metsälannoitteena käytettävän tuhkan raaka-aine on lähes poikkeuksetta puu- ja turvetuhkan sekoitus, joten tuhkalannoitteen ravinnekoostumus riippuu tuhkan raaka-aine lähteestä, esimerkki metsälannoitetuhkan ravinnesisällöstä (vertailuna keinolannoite):
Ravinne
Puuntuhka
Turpeentuhka
RautaPK
Fosfori (P),%
1,5
1,1
8,0
Kalium (K),%
3,8
0,3
14,0
Kalsium (Ca),%
23,3
7,6
14,8
Magnesium (Mg),%
2,2
1,1
0,4
Boori (B),%
0,03
alle 0,01
0,3
 •  Lisäksi tuhka sisältää muita alkuaineita, kuten: arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, sinkki
 • Lannoitevalmistelaissa määritellään metsälannoitetuhkan sallitut ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet
 • Metsälannoitekäyttöä varten tuhka kovetetaan tai rakeistetaan ja siihen voidaan lisätä tarvittaessa ravinteita, kuten booria

 

Sopivia tuhkalannoituskohteita ovat:

 • Turvemaiden ojitusalueet, joissa turvekerroksen paksuus on yli 0,5 m
 • Ojituksen kuivatusteho on kunnossa tai puuston määrä (yli 120 m3/ha) riittää ylläpitämään kuivatustehoa
 • Typpirikkaat, ravinteisuudeltaan ruoho-, mustikka- tai puolukkatason turvekankaat, joilla puuston kasvua rajoittaa kalin ja fosforin puute
 • Alkuaan lähes puuttomat, paksuturpeiset ns. II-tyypin turvekankaat, joilla puusto kärsii selvästi ravinne-epätasapainosta
 • Ensiharvennusvaiheessa olevat metsät ja varttuneet kasvatusmetsät, joissa päätehakkuu on 20 – 25 vuoden kuluttua

 

Tuhkalannoituksen toteutus ja kustannukset

 • Tuhkalannoituskohteet ja lannoituksen tarve arvioidaan kasvupaikan ravinteisuuden, puuston kehitysvaiheen ja puiden neulasissa mahdollisesti näkyvien ravinnepuutossymptomien perusteella; yleensä kannattaa tehdä neulasista otettava ravinneanalyysi
 • Tuhkalannoitetta levitetään 3000 – 5000 kg/ha riippuen lannoitteen ravinnesisällöstä
 • Lannoitukset kannattaa keskittää useiden tilojen yhteishankkeiksi, lentolannoitushankkeen minimikoko on 30 ha
 • Lentolevitys tehdään helikopterilla ja toteutuksia voidaan tehdä ympäri vuoden
 • Maalevitykset tehdään maatalous- tai metsätraktorilla jäätyneen maan aikaan tammi-maaliskuulla ajourilta käsin keskipakoislevittimiä käyttäen
 • Toteutuksessa järvien rannoille jätetään 50 m:n ja purojen varsille 10 – 15 m: suojakaistat, lannoitteen joutumista ojiin on syytä välttää, ellei kunnostusojitusta tehdä heti lannoituksen jälkeen
 • Maalevityksenä tehtävän tuhkalannoituksen kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 300 €/ha ja lentolevityksenä tehtävän 450 – 500 €/ha
 • Ravinne-epätasapainosta kärsiville terveyslannoituskohteille voi saada Etelä-Suomessa 30 %:n tuen lannoituskustannuksiin
 • Maanomistajan maksettavaksi tuleva lannoituskustannus on kokonaan verovähennyskelpoinen

Tuhkalannoituksen vaikutuksia

 • Maanparannusvaikutus: happamuus laskee tuhkan sisältämän kalsiumin ansiosta1-3 ph -yksikköä, maaperän alkuainemäärät kasvavat ja mikrobien hajotustoiminta vilkastuu
 • Pintakasvillisuus rehevöityy
 • Puuston kasvu lisääntyy 2 – 6 m3/ha/v runsastyppisillä ja 1 – 3 m3/ha/v niukkatyppisillä kasvupaikoilla lannoituksen vaikutusaikana
 • Lannoitusvaikutus kestää: kalium 20 – 25 vuotta, fosfori 30 – 40 vuotta
 • Lannoitusinvestoinnille metsänomistaja voi helposti saada sopivassa kohteessa 10 %:n sisäisen koron
 • Ympäristövaikutukset: tuhkalannoituksella oikein toteutettuna ei ole todettu vesistöissä haitallisia kuormitusvaikutuksia eikä haitallisia raskasmetallipitoisuuksien muutoksia marjoissa ja sienissä

Turvetuhkan vaikutus männyn kasvuun ojitetulla rämeellä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yleisteokset

Tutkimukset

Metsäntutkimuslaitoksen artikkeleita

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seminaariaineistot 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimijat 

Katso lisää toimijoiden sivuilta.

Takaisin hankkeen sivuille

.