Eteläinen palvelualue

Keräkankareen paahderinteiden luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Keräkankareen paahderinteiden luonnonhoitohankkeelle.

Keräkankare on Lohjan kunnassa Hattulan ja Hauhulan kylissä sijaitseva yhtenäinen harjualue Natura-alueella.

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja lisätä Keräkankareen harjualueen etelä-, lounais- ja länsirinteiden avoimuutta ja näin edistää paahde-elinympäristöjen säilymistä valoisina, paahteisina ja paahdelajistoltaan monipuolisina.

suomi