Eteläinen palvelualue

Bioterminaalit - ratkaisu metsäbiotalouden logistiikkahaasteisiin Uudellamaalla

Bioterminaalit – ratkaisu metsäbiotalouden logistiikkahaasteisiin Uudellamaalla on käynnistynyt 16.10.2017.

Se on Suomen metsäkeskuksen vetämä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - rahoitteinen yhteistyöhanke.

Hanke pyrkii tunnistamaan metsäbiotalouden logistiikkaan liittyviä haasteita ja löytämään niihin liiketaloudellisesti kannattavia ratkaisumalleja. Hankkeen toiminta-alue on Uudenmaan maakunta ja hankkeen toteutusaika on vuoden 2018 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella on neljä päätavoitetta:

suomi