Päättynyt: Toimintaa metsiin Pirkanmaalla | Metsäkeskus

Päättynyt: Toimintaa metsiin Pirkanmaalla

Lisätietoja

Mari Lilja
projektipäällikkö
puh. 040 072 7048
mari.lilja(a)metsakeskus.fi

 

Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -tiedonvälityshanketta toteutettiin Pirkanmaan alueella 1.1.2016-30.4.2019. Hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastasi Suomen metsäkeskus.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita oli metsätilojen omistusjärjestelyiden edistäminen, uusien metsänomistajien aktivointi sekä aktiivisen ja yrittäjämäisen metsänomistuksen edistäminen.

Hanke järjesti tiedotus- ja infotilaisuuksia tavoitteiden mukaisista aiheista ja osoittautui, että tiedotukselle oli suuri tarve. Hankkeessa järjestettiin 139 tapahtumaa ja tapahtumiin osallistui yhteensä n. 6 400 henkilöä. Erityisesti metsien omistusjärjestelyiden vaihtoehtojen sekä veromuutosten tiedottamiselle oli kysyntää. Metsätilarakenteen tilaisuuksiin (49 kpl) osallistui yli 2 900 ja metsäveroiltoihin (45 kpl) yli 2 500 metsänomistajaa. Osallistujat kokivat saaneensa tilaisuuksista apua omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja enemmistö palautekyselyyn vastanneista arvioi omistajanvaihdoksen toteutuvan lähimmän parin vuoden sisällä.

Omistajanvaihdoksia toteutui kuitenkin runsaasti jo hankkeen aikana, jopa useita satoja vuosittain. Metsät siirtyivät suvussa nuoremmille, kuolinpesiä muutettiin yhtymiksi ja metsätiloja myytiin myös vapailla markkinoilla. Lisäksi yhteismetsät laajenivat ja Pirkanmaalle syntyi uusia sukujen perustamia yhteismetsiä. Yhteismetsien omistuksessa oleva pinta-ala kasvoi Pirkanmaalla hankkeen aikana yli viidenneksellä (n. 22 %, 1 275 ha).

Myös metsänomistajien aktivointi metsäomaisuuden käyttöön ja hoitoon oli tuloksekasta. Hankkeessa toteutettiin tiedotusta niin käytännön maastokursseilla kuin luentoina ja tiedotuskampanjoina. Raivaussahakurssit olivat erityisen suosittuja (yli 300 osallistujaa) ja uusia omistajia kiinnosti myös kustannustehokas taimikonhoito. Maastoretkillä moni metsänomistaja havahtui oikea-aikaisten toimenpiteiden merkitykseen metsän kehityksessä. Lisäksi kampanjoilla saatiin aktivoitua metsänomistajia taimikoiden varhaishoitoon; jopa kolmannes kampanjakirjeen saaneista oli varhaishoidon lisäksi hakenut Kemera-tukea varhaishoidon toteuttamiseen.

Hankkeen tilaisuuksien materiaaleja:

Polvelta toiselle -metsätilan sukupolvenvaihdosmessujen tietoiskut Tampereella 2.12.2017 

Muita materiaaleja:

Videot:

 

.