Tietosuojakäytäntömme | Metsäkeskus

Tietosuojakäytäntömme

Metsäkeskus käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi tai suostumuksellasi. Metsäkeskuksen tehtävistä säädetään metsäkeskuslaissa (418/2011) ja -asetuksessa (1544/2016).

Käsittelemiemme yksityisten henkilöiden tiedot muodostavat rekisterin nimeltä Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä, ja siinä olevien tietojen käsittely perustuu metsätietolakiin (419/2011). Metsänomistajien henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista on kerrottu verkkopalvelumme sivulla Metsänomistus - Metsätietolaki. Tietosuojaselosteesta löydät tarkempaa tietoa muun muassa tietojen käsittelyn tarkoituksesta, tietolähteistä, säilytyksestä, oikeuksistasi sekä siitä, minne ja miten rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa.

Metsäkeskuksessa kiinnitetään erityistä huomioita tietosuojan ja tietoturvan toteuttamiseen palveluissa jo niiden suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa. Tietoja käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen työtehtävien mukaiset oikeudet. Metsäkeskus on sopinut henkilötietojen käsittelystä palveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietosuojaoikeutesi

Metsänomistaja näkee suurimman osan henkilötiedoistaan kirjautumalla Metsään.fi-palveluun. Palveluun kirjaudutaan käyttäen joko verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, ja sitä kautta tapahtuva henkilötietojen lähettäminen ja käsittely on turvallista. Pyynnöt tietojen tarkastamisesta tai virheiden korjaamisesta ja kiellot yhteystietojen luovuttamisesta markkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin toimitetaan

• Metsään.fi-palvelun palaute-lomakkeella,
• sähköpostitse: kirjaamo (at) metsakeskus.fi (allekirjoitettu lomake tai vapaamuotoinen kirje liitteenä esim. valokuvana - huomioithan että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen),
• kirjepostitse: Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti tai
• henkilökohtaisesti asioimalla lähimmässä toimipisteessämme.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus antaa henkilöille joissain tapauksissa laajempia oikeuksia omien tietojensa hallintaan. Näistä tapauksista kaikki eivät kuitenkaan sovellu Metsäkeskuksen palveluihin, koska henkilötietoja käsitellään lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi. Tämän vuoksi metsätietojärjestelmän rekisteristä tietoja ei voida poistaa pyynnöstä eikä niitä myöskään voi saada siirrettyä toisaalle.

Metsäkeskuksen tietosuojavastaava on Asta Härkönen, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi, puhelin: 029 432 5105. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaoikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa.

Lisätietoa tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksistasi saat myös tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 

 

.