Tietoinen metsänomistus

Lisätietoja

Esa Lappalainen
projektipäällikkö
puh. 0400 256 146
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Sirpa Kohvakka
projektisihteeri
puh. 040 578 4528
sirpa.kohvakka(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsätalouden aktivoiminen omistaja- ja tilarakennetta kehittämällä. Hankkeen avulla tavoitettaville metsänomistajille tuodaan tutuksi heidän omien metsiensä metsävaratieto sekä tietoa omistajanvaihdoksista ja yhteismetsistä metsänomistusmuotona.
 
Metsäomaisuuden sekä sen käytön ja omistamisen tunteminen auttavat metsänomistajia päätösten teossa. Tavoitteena on, että metsän omistajat hyödyntävät metsiään tietoisesti ja tekevät hallittuja omistajanvaihdoksia. Hanke edistää metsäomaisuuden päätymistä aktiiviseen talouskäyttöön, yksinomistukseen, perinteiseen yhteisomistukseen tai osaksi yhteismetsää. Tuloksena voi olla myös suojelu tai maiseman säilytys.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015–31.8.2019.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina ovat seuraavat asiat:

 •  Vähentää kuolinpesiä ja metsäyhtymiä
 •  Vähentää metsätilojen pirstoutumista
 •  Lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää
 •  Alentaa metsänomistajien keski-ikää lisäämällä elinaikana tehtäviä metsätilan sukupolvenvaihdoksia
 •  Lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta sekä vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille
 •  Kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa
 •  Parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä
 •  Lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta

Hankkeen toteutus

Metsänomistajille ja sidosryhmille tiedotetaan seuraavista aihepiireistä:

 •  Kuolinpesän purkaminen, metsäyhtymän purkaminen
 •  Metsätilakaupan toteuttaminen
 •  Metsätilan sukupolvenvaihdos

Hanke järjestää metsänomistusjärjestelyjä koskevia yleisiä tiedotustilaisuuksia ja kohdennettua pienryhmätiedotusta sekä 6 kpl Polvelta toiselle -metsänomistusmessuja. Pääkaupunkiseudulle järjestetään messutapahtumia metsäkeskuksen muiden tilarakennehankkeiden kanssa yhteistyössä. Hankkeella osallistutaan myös kumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin ja yleisiin messutapahtumiin.

Hankkeen toimesta toteutetaan kyselytutkimus metsätilarakenteen kehittämisen haasteista ja ratkaisuista metsänomistajille ja palvelujen tarjoajille. Hankkeella tuotetaan myös materiaalia tiedotuksen tueksi. Materiaalia jaetaan paperilla ja sähköisesti.

Hanke tiedottaa aktiivisesti kaikkien keskeisten tiedotuskanavien kautta erilaisista metsätilojen omistusjärjestelyihin liittyvistä asioista. Samalla tiedotetaan hankkeesta ja sen tuloksista.

Videot metsätilan omistamisesta

Metsien vapaaehtoisen suojelun materiaalit

Polvelta toiselle -messujen materiaalit

Palvelujen tarjoajat