Päättynyt: Tietoinen metsänomistus | Metsäkeskus

Päättynyt: Tietoinen metsänomistus

Lisätietoja

Esa Lappalainen
projektipäällikkö
puh. 0400 256 146
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena oli metsätalouden aktivoiminen omistaja- ja tilarakennetta kehittämällä. Metsänomistajille tiedotettiin omistajanvaihdoksista, kuolinpesien omistusjärjestelyistä, yhteismetsistä ja metsävaratiedosta. Tavoitteena oli, että metsän omistajat hyödyntävät metsiään tietoisesti ja tekevät hallittuja omistajanvaihdoksia. Tiedotustyötä tehtiin myös omistajanvaihdosten parissa työtä tekeville kumppaneille.

Tietoa  hankkeesta

  • Toteutusaika 1.9.2015–31.8.2019
  • Toiminta-alue Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi
  • Rahoitus 90% ELY -keskukset, 10% Metsäkeskus
  • Kokonaisbudjetti 500 000€
  • Tilaisuuksia 161 kpl
  • Osallistujia 5 125 henkilöä

Hankkeen tulokset

Tietoinen metsänomistus -hanke oli tiedotushanke. Vaikutus on osin huomattavissa jo hankkeen aikana. Suuri osa vaikutuksesta tulee viiveellä, koska päätöksenteko metsänomistukseen liittyvissä asioissa on hidasta.

Hankkeen tilaisuuksiin osallistuneet, Metsäkeskuksen asiakastiedoista tunnistetut henkilöt ja toimijat, ovat tehneet seuraavat toimenpiteet.

  • Uusia yhteismetsiä 16 kpl / 3526 ha. (Maanmittauslaitos, vuoden 2019 alun tilanne)
  • 260 henkilöä on luopunut kokonaan metsänomistuksesta. (Metsäkeskus, elokuu 2019)
  • Metsänomistus on lakannut 21 kuolinpesällä. (Metsäkeskus, elokuu 2019)

Laajempi selvitys hankkeesta on loppuraportissa.

Alla oleva materiaali on käytettävissä, lakimuutosten myötä vanhentuva tieto poistetaan.

Webinaarit metsätilan sukupolvenvaihdoksesta

Videot metsätilan omistamisesta

Metsien vapaaehtoisen suojelun materiaalit

Polvelta toiselle -messujen materiaalit

Palvelujen tarjoajat

  

.