Uusien Kemera-tukien maksaminen aloitettu | Metsäkeskus

Uusien Kemera-tukien maksaminen aloitettu

Metsäkeskus maksaa kesäkuussa voimaan tulleen kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia tukia hakijoille joulukuussa. Hakija saa ilmoituksen tuen lopullisesta määrästä ja tuen maksamisesta postitse.

Kesäkuun alussa voimaan tulleen uuden Kemera-lain mukaisia metsänhoitotöiden hakemuksia on käsitelty Metsäkeskuksessa liki 40 000 kappaletta. Niihin liittyviä töiden toteutusilmoituksia on otettu vastaan noin 10 000 kappaletta. Näiden perusteella maksettaviin tukiin arvioidaan kuluvan yli 10 miljoonaa euroa. Uuden Kemera-lain tukiin on kuluvalle vuodelle varattu 15 miljoonaa euroa.

Tuet käytetään taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja juurikäävän torjuntaan. Uudet metsätie- ja terveyslannoitushakemukset sekä suometsän hoidon hakemukset on siirretty käsiteltäväksi vuonna 2016.

Vanhan Kemera-lain mukaisia tukia on kuluvana vuonna maksettu jo noin 50 miljoonaa euroa. Vanhan Kemera-lain mukaisia tukia on maksettu kunnostustusojitus-, terveyslannoitus- ja metsätiehankkeiden toteutuksista.

Lisätietoja

palvelupäällikkö Aki Hostikka
puh. 029 432 5405
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen
puh. 029 432 4625
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

 

.